วัดดอยติ

วัดดอยติ

วัดดอยติ เป็นสถานที่ที่ผู้คนมากราบสักการะครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทย เป็นสถานที่ท้องเที่ยวร่มรื่น

ครูบาศรีวิชัย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไป ในล้านนาว่าเป็น “ฅนบุญ” หรือ “นักบุญ” หรือ “ครูบาเจ้าศรีวิชัย” “พระครูศรีวิชัย” “ครูบาศีลธรรม” หรือ ทุเจ้าสิริ (อ่าน “ตุ๊เจ้าสิลิ”) แต่พบว่าท่านมักเรียกตนเองเป็นพระยาชัยยาภิกขุ หรือพระศรีวิชัยชนะภิกขุ

ตลอดชีวิตครูบาศรีวิชัย ผู้มีศีลา จารวัตรที่งดงาม ฉันอาหารมื้อเดียว งดฉันเนื้อสัตว์ ได้อธิษฐานบารมีไว้ว่า “ขอหื้อได้ ถึงธรรมะ ยึดเหนี่ยว เอาพระนิพพาน สิ่งเดียว” ได้สร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ วัดประมาณ 200 วัด ในจังหวัด ภาคเหนือ และเป็นผู้นำในการ สร้างถนนขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ โดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐ สร้างโดยพลังศรัทธาของประชาชนใช้เวลา 5 เดือนเศษ ครูบาเป็น ผู้ที่ถือธรรมเนียมปฏิบัติตามจารีตของล้านนาอย่างเคร่งครัด

ครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่ชาวลำพูน และชาวล้านนาให้ความเคารพนับถือ ด้วยความเสื่อมใสศรัทธาและระลึกถึงพระคุณของท่าน ที่ได้เป็นผู้นำพุทธศาสนิกชน ในการทำนุบำรุง พระพุทธศาสนาในล้านนาให้มั่นคงสืบมาจนถึงปัจจุบัน

จังหวัดลำพูนได้จัดสร้างรูปปั้นครูบาศรีวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง 18 เมตร ความสูง 21 เมตร ประดิษฐานที่วัดดอยติริมถนนทางหลวงหมายเลข 11 เส้นทางลำพูน – เชียงใหม่ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน เพื่อให้เป็นที่สักการบูชาและน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย

ที่ตั้ง หมู่2 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ตั้งอยู่เชิงดอยติ บริเวณวัดดอยติ ตำบลป่าสัก ห่างจากตัวเมืองลำพูนประมาณ 5 กิโลเมตร

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *