วัดควนกรวด

วัดควนกรวด

วัดควนกรวด ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ที่ 5 บ้านควนกรวด ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม ล้อมรอบด้วยทุ่งนามีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 8 ตารางวา ตามเอกสาร ส.ค. 1 เลขที่ 406 มีธรณีสงฆ์ 3 แปลง เนื้อที่ 1 งาน 82 ตารางวา ตามเอกสาร โฉนดเลขที่ 25126 ,25125

วัดควนกรวด สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2083 สมัย สมเด็จพระไชยราชาธิราช แห่งกรุงศรีอยุธยา กรมสิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดควนกรวด ให้เป็นโบราณสถาน เมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2528 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณพ.ศ. 2395 ในด้านการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2516 และมีโรงเรียนวัดควนกรวดสร้างขึ้นในที่วัดควนกรวดนี้ด้วย

supporter review
Author: supporter review

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ทั่วประเทศไทย https://www.reviewthaitravel.com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *