วนอุทยานสระนางมโนราห์

วนอุทยานสระนางมโนราห์

วนอุทยานสระนางมโนราห์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาทอยนางหงส์ มีเนื้อที่ 180 ไร่ ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2523
ความเป็นมา
วนอุทยานแห่งนี้เดิมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาวบ้านในละแวกนี้มาก่อน เส้นทางคมนาคมที่เข้าสู่วนอุทยานแห่งนี้เดิมเป็นทางเดินเท้า จนถึงปี พ.ศ. 2518 – 2519 ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาสมัยนั้น คือ นายเชาน์วัศ สุดลาภา ได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมีความต้องการจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด จึงชักชวนชาวบ้านเข้าไปพัฒนาน้ำตกแห่งนี้ พร้อมกับตัดถนนเข้าสู่น้ำตกเป็นถนนลูกรัง โดยได้จัดให้น้ำตกแห่งนี้อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา จนกระทั่งปี พ.ศ. 2523 จึงได้โอนมาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมป่าไม้ จนปัจจุบันเป็นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นผู้ดูแล

Center map
Traffic
Bicycling
Transit
supporter review
Author: supporter review

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ทั่วประเทศไทย https://www.reviewthaitravel.com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *