มิวเซียมธนบดีชามไก่ลำปาง

มิวเซียมธนบดีชามไก่ลำปาง

มิวเซียมธนบดี หรือ พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี เป็นแหล่งการเรียนรู้ สถานที่ที่ให้เห็นกระบวนการผลิตเซรามิคทุกขั้นตอน
มีมัคคุเทศน์นำชม ได้ทราบประวัติความเป็นมาชามไก่จังหวัดลำปาง นอกจากนี้มิวเซียมธนบดี เป็นแหล่งองค์ความรู้ที่สำคัญ มีเตาเผากอปีโบราณ ที่เก่าแก่ที่อยู่ระหว่างรอขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานอีกด้วย นอกจากนี้ีชามไก่จิ๋วเล็กกว่าเล็ดข้าวเปลือกชามไก่ทองคำ ชามไก่บางที่สุดในโลก
โรงงานธนบดีสกุล เป็นโรงงานที่ผลิตถ้วยขนมที่ยังคงรักษารูปแบบไว้อย่างดี เปิดให้ชมการผลิตอย่างใกล้ชิด และได้สืบทอดโดยทายาท อาปาอี้ ซิมหยู แซ่ฉิน ที่ท่านเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่ อพยพมาและได้ทราบมีแหล่งแร่ดินขาวที่ บ้านปางค่า อำเภอเเจ้ห่ม จังหวัดลำปาง และท่านได้นำดินขาวมาทดลองผลิต จนประสบความสำเร็จนการทำชามไก่ และมาสร้างโรงงรานเป็นของตัวเองที่ชื่อว่า โรงงานแปะ ซิมหยู เปลี่ยนมาเป็นโรงงานธนบดีสกุล ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกท่านไม่ควรพลาดเมื่อมาจังหวัดลำปาง

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.