พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล….ศูนย์รวมวัฒนธรรมเมืองสตูล
เป็นลักษณะอาคารตึก 2 ชั้น การก่อสร้างเป็นศิลปะที่ผสานกันอย่างสวยงาม คือ อาคารตัวตึกเป็นแบบตะวันตก ประตูหน้าต่างรูปโค้งสถาปัตยกรรมโรมัน หลังคาแบบช่องลมด้านบนตกแต่งรูปดาวซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบมุสลิม ภายในมีห้องจัดแสดงโบราณวัตถุและห้องจัดนิทรรศการ ให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสตูล ( คฤหาสน์กูเด็น ) ตั้งอยู่ที่ถนนสตูลธานี ซอย 5 เขตเทศบาลเมืองสตูล อยู่ตรงข้ามกับสำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล เป็นอาคารเก่าแก่สร้างขึ้นสมัยพระยาภูวนารถภักดีเป็นผู้ว่าราชการเมือง ตัวอาคารมีอายุ 100 ปีเศษ นับเป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดสตูล กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2532 ได้เริ่มบูรณะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จมาทรงเปิดพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2543 พิพิธภัณฑ์เปิดให้ประชาชนเข้าชมในวันพุธถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หยุดในวันจันทร์และอังคาร

supporter review
Author: supporter review

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ทั่วประเทศไทย https://www.reviewthaitravel.com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *