ปางอุ๋ง (แม่ฮ่องสอน)

ปางอุ๋ง (แม่ฮ่องสอน)

ปางอุ๋ง หรือ โครงการพระราชดำริปางตอง 2 ตั้งอยู่ที่ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเนื้อที่ประมาณ 57,210 ไร่ ซึ่งมีอาณาเขตห่างจากแนวชายแดนประเทศพม่า (ฝั่งตะวันตก) ประมาณ 3 กิโลเมตร อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปายฝั่งขวาตอนล่าง อยู่สูงจากน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 1,200 เมตร ปัจจุบันเป็นอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ โดยมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านนาป่าแปก และพื้นที่โครงการพระราชดำริปางตอง 1 (ห้วยมะเขือส้ม)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศพม่า
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ถนนสายแม่ฮ่องสอน-บ้านรักไทย และพื้นที่โครงการพระราชดำริปางตอง 3 (แม่สะงา-หมอกจำแป่)
ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านดอยแสง และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งขวาตอนล่าง

ปางอุ๋ง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง รอบๆ อ่งเก็บเก็บน้ำเรียงรายไปต้นสน ความหมายของคำว่าปางอุ๋ง มาจากภาษาเหนือ ‘ปาง’ แปลว่า ที่พักในป่า ‘อุ๋ง’ ที่ลุ่มต่ำมีน้ำขัง รวมๆกัน ก็ ที่พักริมอ่งเก็บน้ำ ไฮไลท์ของปางอุ๋งคือ สายหมอก ที่สามารถชมความสวยงามได้ตลอดปี และที่สำคัญก็คือ ต้นสน ที่รายล้อมอ่างเก็บน้ำ ให้ความรู้สึกเหมือนท่องเที่ยวอยู่ต่างประเทศ ที่มีบรรยากาศสุดโรแมนติก สมยานามของที่นี่คือ สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย ชมพระอาทิตย์ตกดิน สีเหลืองทองอร่ามตา ทิวสนสองใบ ในอ้อมกอดของขุนเขา ช่างฟินอะไรเช่นนี้

การเดินทาง :

– จากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ระยะทางประมาณ 44 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1095 สายแม่ฮ่องสอน-ปาย โดยให้เลี้ยวซ้าย ตรงทางแยกที่จะไปภูโคลน ในเส้นทางน้ำตกผาเสื่อ พระตำหนักปางตอง ตรงไปจนถึงบ้านแม้วนาป่าแปก มีป้ายบอกทางทางเข้าปางอุ๋ง
– จากอำเภอปาย ใช้เส้นทางปาย-แม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 1095 ผ่านอำเภอปางมะผ้า ก่อนถึงตัวเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 17 กิโลเมตร จะผ่านถ้ำปลา แล้วเลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านหมอกจำแป๋ ไปยังบ้านรวมไทย ใช้เวล่าประมาณ 2-3 ชั่วโมง

ที่อยู่ ปางอุ๋ง(แม่ฮ่องสอน) โรงเรียนบ้านรักไทย ตำบล หมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58000

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *