ปรางค์นางผมหอม

ปรางค์นางผมหอม

ปรางค์นางผมหอม ลักษณะเป็นปรางค์องค์เดียวโดด ๆ ก่อด้วยอิฐไม่โบกปูนเช่นเดียวกับเทวสถานปรางค์แขก สันนิษฐานว่าสถานที่แห่งนี้แต่เดิมเป็นเมืองโบราณ นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 เป็นศิลปะสถาปัตยกรรมแบบบาปวน ก่อด้วยอิฐก้อนใหญ่ไม่มีปูนสอ สภาพปัจจุบันยอดหักลงมาหมดแล้วว มีประตูเข้าภายในปรางค์ได้ ภายในปรางค์เป็นห้องโถง กรอบประตูสร้างด้วยแท่งหิน รอบๆ ปรางค์ยังมีก้อนหินใหญ่อยู่กระจัดกระจาย อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของกรมศิลปากร และมีความเชื่อกันในสังคมพื้นบ้านว่าถ้าได้ไปสักการบูชา หรือขอพร จะทำให้เป็นผู้ที่มีเสน่ห์ มีเมตตามหานิยม ชาวบ้านโคกคลี จึงเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีการกราบไหว้ บูชา โดยมีเครื่องกราบไหว้ ได้แก่ ดอกไม้ ธูป เทียน พวงมาลัย น้ำหวาน ผลไม้ ชุดไทย เครื่องแต่งหน้า ฯลฯ

ปรางค์นางผมหอม ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 บ้านโคกคลี ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี ห่างจากตลาดหนองรี 2 กิโลเมตร

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *