น้ำตกคลองเจ้า

น้ำตกคลองเจ้า

น้ำตกคลองเจ้า หรือน้ำตกอนัมก๊ก เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะกูด ที่ตั้งอยู่ที่บ้านคลองเจ้า-น้ำตกคลองเจ้า ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด “น้ำตกคลองเจ้า” เป็นมีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีทั้งหมด 3 ชั้น โดยชั้นบนจะมีลักษณะเป็นลำธาร ส่วนชั้นล่างเป็นลำธารจากน้ำตกขนาดใหญ่จึงเหมาะกับ่การเล่นน้ำอย่างมาก

ซึ่งมีประวัติความเป็นมาดังนี้
“…..ก็บัดนี้เราไปภักอยู่ที่ไหนดี องจองจึ่งว่าถ้าไปภัก อยู่ที่เกาะกูดเห็นจะดีกว่าที่เกาะอื่น จะลงไปอยู่ที่เกาะโดดก็ไกล้ข้าศึกนัก ด้วยเกาะกูดเป็นแขวงไทย ฆ่าศึกไม่อาจลาดตเวนเข้าไป น้ำจืดก็มีบริบูณ องเชียงสือได้ฟังดังนั้นก็เห็นด้วย….ออกเรือใช้ไบไปพร้อมกันในเวลากลางคืนวันนั้น ใช้ไบไปเจดวันถึงเกาะกูดๆนั้นหามีผู้คนไม่….”
จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในสมัยรัชกาลที่๑ นั้น เกาะกูดยังไม่ใคร่มีผู้คนอาศัยพำนักอยู่เท่าใดนัก องเชียงสือพำนักอยู่ที่เกาะกูด ๑ปี ด้วยความทุกข์ยากเพราะเสบียงอาหารหมดจนต้องเสวยแต่เนื้อเต่าและมันกลอย จนกระทั่งได้รับความช่วยเหลือจากพ่อค้าจีนเจ้าของเรือสินค้าเมืองจันทบุรี สามีของชาวญวนเมืองจันทบุรีที่จะไปค้าขายที่เมืองเขมรและเมืองญวน ซึ่งช่วยยืนยันและแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องในการเป็นเส้นทางพานิชย์นาวีของน่านน้ำทะเลตราด ดังความในพระราชพงศาวดารว่า
“…..องเชียงสือแลเหนเรือแล่นเข้าไปใกล้เกาะลำหนึ่ง องเชียงสือตกใจกลัว จึ่งให้ครอบครัวเข้าไปซ่อนอยู่ในป่า แล้วใช้ให้องจวงลงเรือเลกไปถามว่า เรือนี้มาแต่ไหน จีนฮุ่นผัวอำแดงโตดญวนเมืองจันทบุรีบอกว่า เรือบันทุกเข้าสารมาแต่เมืองจันทบุรีสามสิบเกวียน จะไปจำหน่ายที่เมืองเต๊กเซีย ต้องพยุซัดเรือออกไป องจวงจึ่งบอกแก่จีนฮุ่นว่า องเชียงสือมาอยู่เกาะนี้ ให้จีนฮุ่นขึ้นไปเฝ้าองเชียงสือด้วยกัน…..”
อย่างไรก็ตามเมื่อทางกรุงเทพฯทรงทราบเรื่องราว จึงทรงพระราชทานความช่วยเหลือ
“…..จึ่งโปรดให้จัดเรือตเวน กับกระสุนดินดำพร้อมกี่ลำไม่ปรากด ให้กรมการเมืองตราษส่งไปให้องเชียงสือ ที่เกาะกูดให้ลาดตเวนสลัด เมื่อองเชียงสืออยู่ที่เกาะกูดนั้น ให้องจวงไปสืบราชการเมืองไซ่รง่อน…..”
ในขณะที่องเชียงสือเองก็ช่วยปราบโจรสลัดที่มีอยู่จำนวนมากในบริเวณเกาะกูดเป็นการตอบแทน ประวัติศาสตร์ในตอนนี้เองทำให้ ชาวบ้านเรียกน้ำตกบริเวณที่องเชียงสือมาพำนักอยู่ว่า ´น้ำตกคลองเจ้า´ ซึ่ง “เจ้า” ในที่นี้หมายถึง องเชียงสือ ซึ่งเป็นเจ้าแห่งอานามประเทศคือเมืองญวนนั่นเอง ชื่อขององเชียงสือ จึงกลายเป็นที่มาของภูมินาม(Place name)ในปัจจุบัน
นอกจากนี้เกาะกูดยังเป็นสถานที่เคยรับเสด็จพระเจ้าแผ่นดินถึง ๒ พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกด้วย โดยเฉพาะในการเสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ เกาะกูดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ “วปร” ไว้ ณ ที่นำ้ตกแห่งนี้ด้วย ซึ่งภายหลังส่งผลให้เกาะกูดได้กลายเป็นสถานที่”เที่ยว”ที่แนะนำแห่งหนึ่งของชนชั้นสูงในสมัยนั้น

ที่อยู่: ตำบล เกาะกูด อำเภอ เกาะกูด ตราด 23000

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.