ทุ่งกะมัง

ทุ่งกะมัง

ทุ่งกะมัง ทุ่งหญ้ากลางป่า เกิดจากการทำลายป่าของชาวบ้าน ที่ขึ้นไปบุกรุกป่าธรรมชาติเพื่อปลูกพืชและตั้งหลักแหล่ง จนผืนป่าถูกทำลาย ต่อมาจึงมีการประกาศจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อพยพชาวบ้านไปอยู่ถิ่นฐานอื่น สิ่งที่หลงเหลือคือทุ่งกว้างไม่เหลือเค้าสภาพของป่าทึบให้เห็นอีกต่อไป ความที่เป็นทุ่งโล่งมีภูเขาล้อมรอบมองดูเหมือนชามหรือกาละมัง จึงถูกขนานนามว่า “ทุ่งกะมัง”

ทุ่งกะมัง ตั้งอยู่ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อำเภอคอนสาร ชัยภูมิ เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นผืนป่าแห่งเดียวของภาคอีสานเป็นที่อยู่อาศัย และแหล่งอาหารของสัตว์ป่าที่สมบูรณ์ที่สุดที่ยังเหลือให้สัตว์ป่าได้อาศัยตามธรรมชาติอย่างปลอดภัย

ทุ่งกะมัง ลักษณะเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติบนลูกเนินสูงต่ำสลับประดุจลูกคลื่นต่อเนื่องกันไป มีธารน้ำหลายสายไหลผ่าน พื้นที่โดยรอบเป็นป่าดิบเขา บางตอนมีป่าสนขึ้นสลับกับต้นเหียงและต้นก่อ บริเวณกลางทุ่งกะมังเกือบจะไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเลยนอกจากพันธุ์ไม้ดอกหลายชนิดขึ้นแซมตามกอหญ้าเป็นหย่อม เป็นสภาพที่สวยงาม

เบอร์โทรติดต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว 084-3340043 นักท่องเที่ยวธรรมชาติ หรือผู้ที่สนใจเรื่องราวของธรรมชาติ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ดังกล่าว

ที่อยู่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36120

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.