ประกาศฟรี โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ https://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

update 29 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดชัยภูมิ   ที่เที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

วัดถ้ำวัวแดง : เป็นถ้ำขนาดใหญ่บนเืทือกเขาวัวแดง มีซอกหลืบถ้ำที่มีความสวยงาม มีศาลาการเปรียญอยู่บริเวณทางขึ้น ไปยังวัดถ้ำวัวแดง ด้วยขั้นบันได 1401 ขั้นเลาะลัดตามไหว่เขา ซึ่งอุดมไปด้วยป่าไม้ธรรมชาตินอกจากถ้ำวัวแดงแล้ว บริเวณยอดเขาย้งมีถ้ำอื่น ๆ อีก อาทิ ถ้ำแสงจันทร์ ถ้ำน้ำ ฯลฯ ที่มีความสวยงามไม่ยิ่งห


update 07 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสุโขทัย   ที่เที่ยวจังหวัดสุโขทัย

วัดศรีชุม หรือ วัดฤๅษีชุม เป็นโบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตัววัดเป็นโบราณสถานตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ นอกกำแพงเมืองสุโขทัย วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ซึ่งมีนามว่า "พระอจนะ" องค์พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในมณฑป พระพุทธอจนะ เป็นที่เลื่อ


update 05 กรกฎาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดชุมพร   ที่เที่ยวจังหวัดชุมพร

อนุสาวรีย์ยุวชนทหารครั้งสงครามโลกครั้งที่สอง อยู่ริมถนนด้านซ้ายมือของทางหลวงสายชุมพร-ปากน้ำ (สาย 4119) ห่างจากตัวเมืองชุมพรประมาณ 5 กม. อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติแด่ความกล้าหาญของวีรชนชาวชุมพรที่ แสดงความกล้าหาญในการต่อสู้กับกองทหารญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2484


update 15 กรกฎาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช   ที่เที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

เสาชิงช้า เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีโล้ชิงช้า ในพระราชพิธีตรียัมพวาย ตรีปวายของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู โดยทั่วไปหมายถึงเสาชิงช้าที่ตั้งอยู่หน้าวัดสุทัศน์เทพวราราม และลานหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ลานคนเมือง) ใกล้กับเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ ในพื้นที่แขวงเสาชิงช้าและแขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร


update 07 สิงหาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดนราธิวาส   ที่เที่ยวจังหวัดนราธิวาส

สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส สิ่งดึงดูดใจ เป็นชายหาดที่งอกขึ้นเองตามธรรมชาติ ยาวประมาณ ๔ - ๕ กิโลเมตร มีทรายขาวละเอียดสลับไปกับทิวสนที่เอนลู่ตามแรงลม หาดนราทัศน์จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองนราธิวาส และแขกผู้มาเยือน จนมีการ


update 20 สิงหาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์   ที่เที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

อุทยานแห่งชาติตาพระยา ตั้งอยู่ในท้องที่ของอำเภอโนนดินแดง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์และ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว อุทยานแห่งชาติตาพระยา เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 82 ของประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น"มรดกโลกทางธรรมชาติ"


update 16 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ   ที่เที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ

น้ำตกภูละออ อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 221 (กันทรลักษ์-ผามออีแดง) ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ถึงบ้านภูมิซรอล เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางบ้านภูมิซรอล-น้ำตกสำโรงเกียรติ ประมาณ 8 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายสู่น้ำตกภูละอออีก 2.5 กิโลเมตร เป็นทางลาด


update 25 มิถุนายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดชัยนาท   ที่เที่ยวจังหวัดชัยนาท

วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่หมู่ ๘ ตำบลแพรกศรีราชา เดิมชื่อว่าวัดพระธาตุ หรือวัดหัวเมือง เป็นวัดเก่าแก่โบราณคู่เมืองแพรกหรือเมืองสรรค์ ที่ก่อสร้างขึ้นมาก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา มีโบราณสถานที่น่าสนใจและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ดังนี้ วิหารวัดมหาธาตุ สภาพทั่วไปชำรุดไม่มีหลังคาคงปรากฏด้านหน้าเป็นรูปแปดเหลี่ยม


update 16 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดเลย   ที่เที่ยวจังหวัดเลย

อ่างเก็บน้ำหมานตอนบนหรืออ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง หากจะพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเมือเลยแล้ว ก็คงนึกถึงที่นี่เป็นแน่ คือการไปล่องแพที่อ่างเก็บน้ำหมานตอนบน หรือที่เรียกว่าล่องแพห้วยกระทิง อ่างเก็บน้ำหมานตอนบนตั้งอยู่บ้านห้วยกระทิง หมู่1 ต.กกทอง อ.เมืองเลย จังหวัดเลย และบ้านโป่งเบี้ย ม. 3 ตำบลน้ำหมาน


update 29 มิถุนายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดชัยภูมิ   ที่เที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

ผาเกิ้ง เป็นชื่อของหน้าผาที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นมาเป็นเวลานาน เพราะตั้งอยู่ระหว่างภูเขาสองลูกมาบรรจบกัน บางครั้งอาจจะมีผู้คนเรียกตรงนี้ว่าช่องบุญกว้าง แต่ชื่อที่เรียกติดปากชาวบ้านทั่วไป คือ ผาเกิ้ง ซึ่งมีความหมายว่า ผาที่มีลักษณะเหมือนพระจันทร์ เพราะที่บริเวณหน้าผานั้น มีหินก้อนใหญ่