ประกาศฟรี โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ https://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

update 02 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดบึงกาฬ ที่เที่ยวจังหวัดบึงกาฬ

เป็นแก่งหินกลางลำน้ำโขง บริเวณหน้าวัดอาฮงศิลาวาส บ้านอาฮง ตำบลหอคำ ถือว่าเป็นจุดที่แม่น้ำโขงมีความลึกที่สุดไม่สามารถวัดความลึกได้ กระแสน้ำบริเวณแก่งอาฮงจะไหลเชี่ยวมากในฤดูน้ำหลากและมีกระแสน้ำไหลวนเป็นรูปกรวยขนาดใหญ่ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็น “สะดือแม่น้ำโขง” แม่น้ำโขงบริเวณแก่งอาฮงมีความกว้างประมาณ


update 03 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดพัทลุง   ที่เที่ยวจังหวัดพัทลุง

วังเจ้าเมืองพัทลุงหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วังเก่า-วังใหม่” เนื่องจากมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนคือ วังเก่าและวังใหม่ ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ในอดีตเคยถูกใช้เป็นที่ว่าราชการและเป็นที่พักอาศัยของเจ้าเมืองพัทลุง แต่ในปัจจุบันทายาทตระกูล “จันทโรจวงศ์” ซึ่งเป็นตระกูลของเจ้าเมืองพัทลุงผู้สร้างวังนี้


update 10 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน   ที่เที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง อยู่หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ฮี้ ชาวบ้านเผ่านี้มีภาษาเขียนของตนเองและมีความเจริญ ด้านอารยธรรมสูง หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่ปิงตั้งอยู่ห่างจากอำเภอปายประมาณ 13กม. นับเป็นหมู่บ้านที่ได้พัฒนามากที่สุดในบรรดาหมู่บ้านใกล้เคียง แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังคงรักษาเอกลักษณะและขนบธรรมเนียมประเพณีดังเดิม


update 15 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดเชียงราย   ที่เที่ยวจังหวัดเชียงราย

วัดถ้ำผาจม ติดชายแดนระหว่างไทย – พม่า มีแม่น้ำแม่สายเป็นเขตแดนกั้น ห่างจากสะพานข้ามไปประเทศพม่าประมาณ ๘๐๐ เมตร จะเดินไปก็ไม่ไกล จะนั่งรถสามล้อก็ราคา ๑๐ บาทเท่านั้น ลักษณะวัดถ้ำผาจมนั้น ตั้งอยู่ในหุบเขาและอยู่ในแนวนอนเทือกเขาเขาลูกนี้เป็นรูปผู้หญิงนอนหงายสยายผมไปทางประเทศพม่า ฉะนั้น วัดถ้ำผาจมจึงอยู


update 09 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร   ที่เที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

ศาลเจ้าแม่บ๋วยเนี้ย หรือศาลเจ้าแม่ทับทิม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร ไม่ปรากฏว่าก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยใด แต่มีผู้สักการะศาลเจ้าแห่งนี้เป็นจำนวนมาก และหนึ่งพิธีกรรมของศาลเจ้าแห่งนี้คือ พิธีลุยไฟ ซึ่งไม่ได้จัดขึ้นทุกปี จะทำเฉพาะร่างทรงทำนายทายทักว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้น และผู้ที่ให้ความเคาร


update 17 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่   ที่เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ทะเลสาบดอยเต่า อยู่ในเขตอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่น้ำท่วมถึงภายหลังการสร้างเขื่อนภูมิพล เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่เหนือเขื่อนภูมิพล เคยใช้ในการเกษตรกรรม การประมง ในบริเวณอ่างเก็บน้ำ หากมีน้ำมากพอ (โดยมากจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม-เมษายน) จะมีบริการแพพัก ราคา 1,000-1,500 บาท และเรื


update 29 ตุลาคม 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดชัยภูมิ   ที่เที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

มอหินขาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ตั้งอยู่ที่บ้านวังคำแคน หมู่ 9 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง เป็นกลุ่มหินทรายสีขาวขนาดใหญ่กลางทุ่งหญ้าบนเนินเขา มองเห็นได้เด่นชัดในระยะไกล ลักษณะคล้ายสโตนเฮ็นจ์ (Stonehenge) ของประเทศอังกฤษ มีอายุระหว่าง 197-175 ล้านปี เกิดจากการสะสมของตะกอนทรายแป้ง


update 07 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดระนอง   ที่เที่ยวจังหวัดระนอง

วัดสุวรรณคีรีวิหาร(ชื่อเดิมวัดสุวรรณคีรีธาราม) หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดหน้าเมือง เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๘ ถนนชาติเฉลิม ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง วัดสุวรรณคีรีวิหาร หรือ วัดหน้าเมือง เป็นวัดแห่งแรกในจังหวัดระนอง เดิมวัดตั้งอยู่บริเวณสนามกีฬาจังหวัดในปัจจุบัน ต่อมาได้ปร


update 16 กันยายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดพัทลุง   ที่เที่ยวจังหวัดพัทลุง

วัดสุนทราวาส อยู่ในเขตตำบลปันแด อำเภอควนขนุน เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดพัทลุงไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างเมื่อใด ทราบเพียงแต่ว่าเป็นวัดอันดับที่ 3 ของจังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ที่ ม.8 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เดิมชื่อ วัดชายนา หรือปลายนา ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดสนทรา มีประวัติจากตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า


update 06 กรกฎาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดตรัง   ที่เที่ยวจังหวัดตรัง

เป็นน้ำตกขนาดกลาง ประกอบด้วยชั้นย่อย ๆ ๑๗ ชั้น การเดินทางใช้เส้นทางถนนตรัง-พัทลุง ประมาณกิโลเมตรที่ ๑๗ เลี้ยวขวาตามเส้นทางสายบ้านกะช่อง-บ้านหาดเลา ๒๐ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตรงป้ายชื่อน้ำตกอีก ๔.๕ กิโลเมตร