ประกาศฟรี โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ https://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

update 24 พฤศจิกายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

อุทยานแห่งชาติพุเตย อำเภอด่านช้าง ดินแดนแห่งขุนเขา ป่าหนึ่งเดียวที่สมบูรณ์ที่สุดของเมืองสุพรรณ เป็นชายป่าผืนสุดท้ายของป่าห้วยขาแข้ง เป็นสถานที่ที่เหมาะกับนักเดินทางทีหลงใหลในธรรมชาติ ความสงบเงียบ ป่าเขา น้ำตก ความงดงามงามของดวงอาทิตย์ยามเช้า ไอหมอก ความหนาวเย็น และวิถีชีวิตของชนชาวกระเหรี่ยง


update 11 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดแพร่   ที่เที่ยวจังหวัดแพร่

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในวรรณคดีอุทยานวรรณคดีลิลิตพระลอ อนุสรณ์สถานแห่งความรัก พระลอ พระเพื่อน พระแพง ในอุทยานลิลิตพระลอ นอกจากนี้ยังมีการสร้างจุดสนใจต่างๆตามเหตุการณ์สำคัญในวรรณคดีลิลิตพระลอรวม 13 แห่ง ไว้อีกด้วย พระธาตุพระลอ ปรากฏในทะเบียนวัด ว่าได้ประกาศให้เป็นวัด เมื่อปีพ.ศ.2300 ได้รับพระรา


update 08 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดลำพูน   ที่เที่ยวจังหวัดลำพูน

ตั้งอยู่ตำบลในเมือง บริเวณสวนสาธารณะหนองดอก ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 1 กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย พระนางเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรม ความสามารถและกล้าหาญ ได้นำพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนแถบนี้จนมีความรุ่งเรืองสืบมา จนถึงปัจจุบั


update 14 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด   ที่เที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

กู่กาสิงห์ ตั้งอยู่ในวัดบูรพากู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ สามารถเดินทางได้ 2 ทาง คือ ใช้เส้นทางร้อยเอ็ด-เกษตรวิสัย ทางหลวงหมายเลข 214 ระยะทาง 47 กิโลเมตร เดินทางต่อไปตามทางหลวงสายเกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ ประมาณ 10 กิโลเมตร มีทางแยกขวากู่กาสิงห์เป็นระยะทางอีก 10 กิโลเมตร หรืออาจใช้เส้นทางสายร้อยเอ็ด-สุวรรณ


update 08 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสกลนคร   ที่เที่ยวจังหวัดสกลนคร

อุทยานแห่งชาติภูผายล หรือเดิมเรียกว่าอุทยานแห่งชาติห้วยหวด มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอเมือง อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม และอำเภอดงหลวง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เป็น 1 ใน 5 ของโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโร


update 19 กรกฎาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดนนทบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดนนทบุรี

ที่อยู่ ๑๙ ม.๗ ต.เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์: ๐ ๒๕๘๔ ๕๐๘๖ ผู้รับผิดชอบ นาย พิศาล บุญผูก กิจกรรมที่ดำเนินการ ๑.เป็นศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านชาวมอญจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผามอญลายโบราณ ๒.เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรีลวดลายประณีตสวยงาม ๓.เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแล


update 07 สิงหาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดนราธิวาส   ที่เที่ยวจังหวัดนราธิวาส

น้ำตกฉัตรวาริน อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีน้ำตลอดทั้งปี สภาพแวดล้อมร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด พันธุ์ไม้เด่นของที่นี่คือ ปาล์มบังสูรย์ ซึ่งเป็นไม้หายากพบในบริเวณป่าลึกที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,800 เมตร มีถิ่นกำเนิดในประเทศมาเลเซีย ลักษณะเป็นไม


update 17 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่   ที่เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

น้ำพุร้อนสันกำแพง ได้รับการปรับปรุง และดำเนินการโดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง จำกัด เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ ล้อมรอบไปด้วยภูเขา มีดอกไม้นานาพันธุ์และน้ำพุร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส ตั้งอยู่ในเขต ต. บ้านสหกรณ์ กิ่ง


update 19 กรกฎาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดนนทบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดนนทบุรี

สวนเกร็ดพุทธ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ จัดอบรมประชุมสัมมนา สถานที่ศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย สถานที่ปฏิบัติธรรมสงบจิตใจ แหล่งรวบรวมศิลปวัฒนธรรมหลากหลายวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปกรรม จิตรกรรม และหัตถกรรม อาหารพื้นบ้านและเครื่องดื่มสมุนไพร ชมไม้ดอกนานาพันธุ์ มีเนื้อที่ 8 ไร่ และสวนผลไ


update 24 พฤศจิกายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

วัดแค เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อปรากฏในวรรณคดี เรื่อง “ขุนช้างขุนแผน” อยู่ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ไปทางเหนือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุประมาณ 2 กิโลเมตร ภายในวัดนี้มีต้นมะขามใหญ่วัดโคนต้นโดยรอบได้ประมาณ 10 เมตร เชื่อกันว่าขุนแผนได้เรียนวิชาเสกใบมะขามจากต้นมะขามต้นนี้ ให้เป็นตัวต่อตัวแตนจากท่านอาจารย์คงไว้โจมต