ประกาศฟรี โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ https://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

update 17 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดลำปาง   ที่เที่ยวจังหวัดลำปาง

อุโมงค์ขุนตาล มีวิศวกรชาวเยอรมันมาสำรวจการเจาะอุโมงค์ซึ่งเป็นหินแกรนิต เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสมัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 และเสร็จสิ้นเมื่อปี พ.ศ.2461 การเจาะอุโมงค์นี้เป็นการ เสี่ยงอันตรายเป็นอย่างยิ่ง บางครั้งเกิดอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิตบ่อยครั้งในส่วนของคนงานที่มาเป็น กรรมกรรับจ้างขุดเจาะ อ


update 24 พฤศจิกายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

วัดแค เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อปรากฏในวรรณคดี เรื่อง “ขุนช้างขุนแผน” อยู่ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ไปทางเหนือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุประมาณ 2 กิโลเมตร ภายในวัดนี้มีต้นมะขามใหญ่วัดโคนต้นโดยรอบได้ประมาณ 10 เมตร เชื่อกันว่าขุนแผนได้เรียนวิชาเสกใบมะขามจากต้นมะขามต้นนี้ ให้เป็นตัวต่อตัวแตนจากท่านอาจารย์คงไว้โจมต


update 11 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดแพร่   ที่เที่ยวจังหวัดแพร่

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในวรรณคดีอุทยานวรรณคดีลิลิตพระลอ อนุสรณ์สถานแห่งความรัก พระลอ พระเพื่อน พระแพง ในอุทยานลิลิตพระลอ นอกจากนี้ยังมีการสร้างจุดสนใจต่างๆตามเหตุการณ์สำคัญในวรรณคดีลิลิตพระลอรวม 13 แห่ง ไว้อีกด้วย พระธาตุพระลอ ปรากฏในทะเบียนวัด ว่าได้ประกาศให้เป็นวัด เมื่อปีพ.ศ.2300 ได้รับพระรา


update 04 กันยายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

ตั้งอยู่ที่บ้านตะคร้อ ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม การเดินทาง จากตัวเมืองปราจีนบุรี ไปตามถนนสายปราจีน - ตะคาม (ทางหลวง หมายเลข 3452) ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไป ตามทางหลวงหมายเลข 33 จนถึงสี่แยกประจันตคามเลี้ยว ซ้ายไปตามถนน รพช. หรืออีกเส้นทางหนึ่งเดินทางถึงวงเวียนศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เ


update 16 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดแพร่   ที่เที่ยวจังหวัดแพร่

บ้านวงศ์บุรี เป็นบ้านของเจ้าพรหมเจ้าสุนันตาวงศ์บุรี ผู้สืบเชื้อสายมาจากอดีตเจ้าเมืองแพร่สร้างเมื่อปี พ.ศ.2440 โดยช่างชาวจีนจากมณฑลกวางตุ้ง เป็นบ้านแบบยุโรปประยุกต์ หลังคาสูงทรงปั้นหยา 2 ชั้น ฐานก่ออิฐถือปูน สูงจากพื้น 1 เมตร มีลวดลายไม้แกะสลักประดับตัวบ้านทั่วไปภายในบ้านตกแต่งด้วยเครื่องใช้เก่าแก่ข


update 14 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด   ที่เที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

กู่กาสิงห์ ตั้งอยู่ในวัดบูรพากู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ สามารถเดินทางได้ 2 ทาง คือ ใช้เส้นทางร้อยเอ็ด-เกษตรวิสัย ทางหลวงหมายเลข 214 ระยะทาง 47 กิโลเมตร เดินทางต่อไปตามทางหลวงสายเกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ ประมาณ 10 กิโลเมตร มีทางแยกขวากู่กาสิงห์เป็นระยะทางอีก 10 กิโลเมตร หรืออาจใช้เส้นทางสายร้อยเอ็ด-สุวรรณ


update 29 ตุลาคม 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดตรัง   ที่เที่ยวจังหวัดตรัง

กลางเมืองตรัง มีสวนสาธารณะเล็กๆ ของเทศบาลนครตรัง ที่นี่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “สวนสาธารณะพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี”


update 07 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดราชบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดราชบุรี

ศาลเจ้าแม่เบิกไพร ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 1 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมาณในรัชสมัยกรุงธนบุรีหรือประมาณ พ.ศ. 2317 เมืองราชบุรี(เมืองคูบัว) เป็นเมืองท่า มีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศ มีพ่อค้าชาวจีนซึ่งเคารพศรัทธาต่อองค์เจ้าแม่เทียงโหวเชี้ยบ้อ (เจ้าแม่ทับทิม หรืออีกในหลายชื่อ) จากเ


update 08 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดลำพูน   ที่เที่ยวจังหวัดลำพูน

ตั้งอยู่ตำบลในเมือง บริเวณสวนสาธารณะหนองดอก ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 1 กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย พระนางเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรม ความสามารถและกล้าหาญ ได้นำพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนแถบนี้จนมีความรุ่งเรืองสืบมา จนถึงปัจจุบั


update 24 มิถุนายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดจันทบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดจันทบุรี

ค่ายเนินวง เป็นโบราณสถานที่อยู่ใกล้ตัวเมืองในเขต อ.เมือง จันทบุรี เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เมืองจันทร์ และเป็นแหล่งโบราณคดี ที่มีสวนผลไม้ของชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ คือ สวนสละ ที่มีชื่อเสียงของจันทบุรี ที่เรียกกันว่า "สละเนินวง" เมื่อชมค่ายเนินวงแล้วก็ต้องมาชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิ