ประกาศฟรี โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ https://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

update 20 มิถุนายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดจันทบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดจันทบุรี

ตึกแดงนี้ สร้างขึ้นในสมัยร.ศ. ๑๑๒ หรือ พ.ศ. ๒๔๓๖ เมื่อฝรั่งเศสยึดครองจันทบุรี ได้ใช้เป็นที่พักของนายทหาร และเป็นกองอำนวยการอยู่บริเวณหาดปากน้ำแหลมสิงห์ ลักษณะเป็นตึกชั้นเดียว สร้างด้วยอิฐฉาบปูนทาสีแดง วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเช่น เหล็ก ลวด ตาข่าย และกระเบื้อง ล้วนนำมาจากฝรั่งเศส อิฐก่อสร้างส่วนหนึ่


update 02 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดปัตตานี   ที่เที่ยวจังหวัดปัตตานี

หาดแฆแฆ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 43 กิโลเมตร คำว่า “แฆแฆ” เป็นภาษามลายูท้องถิ่น (ภาษายาวี) มีความหมายว่า อึกทึกครึกโครม อยู่ในท้องที่ตำบลน้ำบ่อ ตั้งอยู่ห่างจากหาดราชรักษ์ประมาณ 2 กิโลเมตร จุดเด่นของหาดแฆแฆคือเป็นชายหาดที่มีโขดหินแกรนิตขนาดใหญ่ ลักษณะแปลกตาสวยงาม บนเนินเขามีศาลาพักผ่อนและเป็นจุดชม


update 15 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดอุดรธานี   ที่เที่ยวจังหวัดอุดรธานี

ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล หนองประจักษ์เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานี เดิมเรียกว่า “หนองนาเกลือ” ตั้งอยู่ทิศทางตะวันตกของตัวเมือง เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “หนองประ


update 29 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดลพบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดลพบุรี

สวนรุกขชาติวังก้านเหลืองตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 บนบริเวณน้ำตกวังก้านเหลืองอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติชัยบาดาล มีเนื้อที่ประมาณ 350 ไร่ น้ำตกวังก้านเหลืองเกิดจากตาน้ำขนาด ใหญ่ผุดขึ้นมากลางลำห้วยมะกอกและไหลตลอดทั้งปี บริเวณน้ำตกวังก้านเหลืองมีระดับความสูงประมาณ 130 ม. ไหลจากทิศ ตะวันออกไปทางทิศตะวันตกแล้


update 15 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่   ที่เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เดิมชื่อ วัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง ตั้งอยู่ถนนเชียงใหม่-ฮอด หมู่ 2 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 58 กิโลเมตร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 บริเว


update 08 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดลำพูน   ที่เที่ยวจังหวัดลำพูน

ตั้งอยู่ตำบลในเมือง บริเวณสวนสาธารณะหนองดอก ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 1 กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย พระนางเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรม ความสามารถและกล้าหาญ ได้นำพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนแถบนี้จนมีความรุ่งเรืองสืบมา จนถึงปัจจุบั


update 25 มิถุนายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดจันทบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดจันทบุรี

วัดไผ่ล้อม เป็นวัดเก่าของเมืองจันทบุรี สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่เหลืออยู่ภายในวัด เช่น กุฏิพระและศาลาการเปรียญ มีไม้ฉลุแบบขนมปังขิงประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ล้วนแล้วแต่เป็นของเก่าอายุเกือบร้อยปีทั้งนั้น ที่ไม่ควรพลาดชมเห็นจะเป็น พระอุโบสถ ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้จะเห็นได้จ


update 08 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ   ที่เที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ

อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2542 โดยมีอาณาเขตติดพื้นที่ตำบลเสาธงชัย มีแหล่งท่อง เที่ยวที่สำคัญคือผามออีแดง ปราสาทโดนตรอน และเป็นเส้นทางผ่านเข้าชม ปราสาทเขาพระวิหาร ประเทศกัมพูชา ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


update 07 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดระนอง   ที่เที่ยวจังหวัดระนอง

ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ตั้งอยู่ที่ 76/5 หมู่ที่ 1 ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เดิมชื่อ อุทยานแห่งชาติคลองเพรา นับได้ว่าเป็นน้ำตกคู่เมืองระนอง เพราะทุกคนที่เดินทางผ่านตัวเมืองระนองจะต้องเห็นสายน้ำสีขาวของน้ำตกหงาวที่ไหลตกลงมาจากหน้าผาสูง อุทยานแห่งชาติน้ำ


update 15 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ   ที่เที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ

ตั้งอยู่ที่บ้านเปือยหัวดง ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ สิ่งที่น่าสนใจในวัดคือใบเสมาสมัยทวาราวดีขนาดใหญ่ สร้างจากหินทรายขาว อายุประมาณ1,000 ปี ราว พ.ศ. 1,200-1,300 ศิลปะขอมแบบไพรกเมง มีลักษณะเรียว ปลายแหลม คล้ายใบหอกป้าน ด้านล่างคอดส่วนฐานสลักลายดอกบัวบาน ใบเสมาเหนือแนวกลีบบัวสลักแนวแกนเสมาคล้ายรูปสถูปจำล