ประกาศฟรี โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ https://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

update 29 สิงหาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดปทุมธานี   ที่เที่ยวจังหวัดปทุมธานี

โบราณสถานเตาโอ่งอ่าง โบราณสถานเตาโอ่งอ่างอยู่ด้านหน้าวัดสิงห์ ซึ่งบริเวณนี้ได้ขุดค้นพบซากเตาเผาโบราณ ที่เรียกว่าโบราณสถานเตาโอ่งอ่าง ซึ่งถือเป็นหลักฐานของการตั้งชุมชนมอญที่อพยพมาจากเมืองเมาะตะมะสมัยแรกในบริเวณนี้ ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ในยุคปลายกรุงศรีอยุธยา ที่เตาโบราณแห่งนี้พบตุ่มสามโคก หม้อ


update 01 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดยะลา   ที่เที่ยวจังหวัดยะลา

วัดคูหาภิมุข หรือ "วัดหน้าถ้ำ" เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 136 หมู่ 1 บ้านหน้าถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ภายในวัดคูหาภิมุขมีถ้ำใหญ่ ประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ ภายในถ้ำ ยังมีหินงอกหินย้อย และน้ำใสสะอาดไหลริน จากโขดหิน วัดคูหาภิมุข เป็นวัดที่สำคั


update 01 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์   ที่เที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

พระเจ้าใหญ่วัดหงส์เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 1.6 เมตร สูง 2 เมตร สร้างด้วยศิลาแลง มีลักษณะของศิลปะพื้นเมืองปรากฎอยู่มาก ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดหงส์ หรือวัดศรีษะแรด ในอำเภอพุทไธสง ทุกปีในวันขึ้น 14 ค่ำ หรือวันแรม 1 ค่ำเดือน 3 จะจัดงานเฉลิมฉลองทุกปี มีชาวอำเภอพุทไธสง และจังหวัดต่างๆ


update 08 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดลำพูน   ที่เที่ยวจังหวัดลำพูน

ตั้งอยู่ตำบลในเมือง บริเวณสวนสาธารณะหนองดอก ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 1 กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย พระนางเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรม ความสามารถและกล้าหาญ ได้นำพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนแถบนี้จนมีความรุ่งเรืองสืบมา จนถึงปัจจุบั


update 09 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี   ที่เที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี

แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระปรางค์ (ชัณสูตร) เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยา ระหว่าง พ.ศ. 1914-2310 ลักษณะตัวเตาเป็นแบบระบายความร้อนเฉียงขึ้น ก่อด้วยอิฐ ตัวเตาบางส่วนคล้ายเรือประทุน จึงเรียก “เตาประทุน” แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ปล่องไฟ ห้องวางเครื่องปั้นดิน


update 25 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดชัยภูมิ   ที่เที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มสตรีทอผ้าขิตบ้านโนนเสลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว บนทางหลวงหมายเลข 201 จากหมู่บ้านตะโกดัดบ้านแข ประมาณ 5 กม. เลี้ยวขวาเข้าไปอีก 3 กม. เป็นหมู่บ้านทอผ้าขิต ทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหม รวมทั้งหมอนขิตและหมอนจีบ


update 12 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์   ที่เที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

แก่งบางระจัน แก่งน้ำใสไหลเย็น อยู่ที่บ้านหนองแม่นา ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแหล่งธรรมชาติ และวิถีชีวิตชุมชน โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ตำบลหนองแม่นาเป็นตำบลที่มีแหล่งธรรมชาติที่


update 01 กันยายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ที่เที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ่าวน้อย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์[1] เป็นหนึ่งใน 3 อ่าวของประจวบ ทิศตะวันออกติดกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทยประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพทำประมงและเกษตรกรรม มีสะพานปลาเพื่อนำ กุ้ง หอย ปู [[ปลา]และอาหารทะเลอื่นจากการทำประมง ขึ้นสู่ฝั่ง นำมาขายให้กับพ่อค้า อ่าวน้อยเป็นส่วนห


update 07 กรกฎาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์   ที่เที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

สวนสะออน ตั้งอยู่ใกล้กับ เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุิ์ เป็นสถานีศึกษาธรรมชาติ และ สัตว์ป่าลำปาว (สวนสะออน) เป็นสวนป่าธรรมชาติอยู่ทางทิศเหนือของเขื่อนลำปาว มีเนื้อที่ประมาณ 1420 ไร่ สร้างขึ้นเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าและธรรมชาติ มีสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น วัวแดง อยู่ตามธรรมชาติเป็นฝูงใหญ่


update 20 มิถุนายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดจันทบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดจันทบุรี

ตึกแดงนี้ สร้างขึ้นในสมัยร.ศ. ๑๑๒ หรือ พ.ศ. ๒๔๓๖ เมื่อฝรั่งเศสยึดครองจันทบุรี ได้ใช้เป็นที่พักของนายทหาร และเป็นกองอำนวยการอยู่บริเวณหาดปากน้ำแหลมสิงห์ ลักษณะเป็นตึกชั้นเดียว สร้างด้วยอิฐฉาบปูนทาสีแดง วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเช่น เหล็ก ลวด ตาข่าย และกระเบื้อง ล้วนนำมาจากฝรั่งเศส อิฐก่อสร้างส่วนหนึ่