ประกาศฟรี โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ https://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

update 23 พฤษภาคม 2559  guide    ที่เที่ยวจังหวัดขอนแก่น   ที่เที่ยวจังหวัดขอนแก่น

วัดถ้ำผาเกิ้งเป็นสถานปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา บรรยากาศร่มรื่นสถานที่กว้างขวางบริเวณวัดมีศาลาไม้ขนาดใหญ่เป็นการรวมแรงกายแรงใจ และแรงศรัทธาอันบริสุทธิ์ของชาวบ้านโคกหนองขามและหมู่บ้านใกล้เคียง ภายในอำเภอเวียงเก่า และศรัทธาจากจังหวัดขอนแก่น วัดถ้ำผาเกิ้ง ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูเวียง ห่างจากบ้านหนองดู่


update 04 กรกฎาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดชุมพร   ที่เที่ยวจังหวัดชุมพร

หาดผาแดง ห่างจากหาดภราดรภาพไปประมาณ 2 กม. เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกตาแห่งหนึ่ง คือ เป็นหน้าผาดินแดงสูงประมาณ 10 เมตร สามารถนั่งชมทะเลเกาะแก่ง และหาดทรายได้ หาดทราย ด้านล่าวประกอบด้วยหินชนิดต่าง ๆ ที่สวยงาม และมีสถานที่พักไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วย


update 12 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์   ที่เที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สถานที่ตั้ง ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือศาลนเรศวร ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑๒ ตำบลท่าโรง อำเภอ วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ประวัติความเป็นมา การก่อสร้างศาลนเรศวรตามพงศาวดารได้กล่าวไว้ว่า ในสมัยรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา เขมร ได้ยกทัพเข้ามากวาดต้อนประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา สมเ


update 06 กรกฎาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดตรัง   ที่เที่ยวจังหวัดตรัง

สระกะพังสุรินทร์ ห่างจากศาลากลางจังหวัด ๓ กิโลเมตร ใกล้อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เป็นแอ่งน้ำหรือหนองน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ ๕๐ ไร่ สระกะพังสุรินทร์ตั้งชื่อตามพระยาสุรินทร์ราชา (นกยูง วิเศษกุล) อดีตสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต รอบบริเวณเป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนและออกกำลังกาย้


update 22 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดราชบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดราชบุรี

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตั้งอยู่ริมถนนสายบางแพ-ดำเนินสะดวก กม.ที่ 14 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดะรรมกายาราม นี้ได้รับการประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2534 ตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี ได้ริ่เริ่มโครงการให้การศึกษาอบรมและเผยแผ่พระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า


update 20 มิถุนายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์   ที่เที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

วัดกลาง ตั้งอยู่ใกล้กับอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร วัดกลางเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ภายในวัดมีพระอุโบสถที่สร้างต่อเติมจากพระอุโบสถหลังเก่า เป็นอาคารทรงไทยประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา บานประตูไม้แกะสลักเป็นภาพพุทธประวัติ ส่วนหน้าต่างแกะสลักเป็นชาดกเรื่องต่าง ๆ ด้านหน้าและด้านหลังพระอุโบสถมีทวารบาลปูนปั้น ภายใน


update 16 กรกฎาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช   ที่เที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

บริเวณดินแดนคาบสมุทรทางภาคใต้ของประเทศไทย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนทอดตัวเป็นแนวยาว ในบริเวณนี้ส่วนที่เป็น “เทือกเขานครศรีธรรมราช” มี “อุทยานแห่งชาติเขาหลวง” เป็นมรดกทางธรรมชาติที่สำคัญที่สุด ประกอบด้วย “ยอดเขาหลวง” เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้ มีสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์และสวยง


update 15 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่   ที่เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล ตั้งอยู่ที่ถนนเชียงใหม่ - ดอยสะเก็ด ตำบลเชิงดอย เปิดบริการมาตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2548 โดยคุณทวีศักดิ์ – คุณชลางค์ เสสะเวช เดิมทีสวนฯ ทวีชลของเราเป็นสวนลำใย และผลไม้อื่นๆ เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาสำหรับการเลี้ยงวัวนม ที่นากลายเป็นทุ่งหญ้าที่เป็นหญ้าพันธุ์ตระกูลถั่ว


update 05 กรกฎาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดชุมพร   ที่เที่ยวจังหวัดชุมพร

ที่ตั้งและการเดินทาง ที่ตั้งและการเดินทาง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลสวนแตง อำเภอละแม การเดินทางจากถนนเพชรเกษมแยกซ้าย กิโลเมตรที่ 92 ไปบ้านดวด ประมาณ 700 เมตร ลักษณะ บ่อน้ำร้อนมี 3 บ่อ ระดับความร้อนอยู่ที่ 45 องศา แวดล้อมด้วยป่าทึบ แต่ละบ่อมีน้ำร้อนผุดจากผิวดิน เป็นไอน้ำสีขาวบริเวณกว้าง น้ำร


update 17 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดลำปาง   ที่เที่ยวจังหวัดลำปาง

สวนพฤกษชาติ เหมืองลิกไนต์ อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง เหมืองลิกไนต์ อยู่ในเขต อำเภอแม่เมาะไปตามถนนสายลำปาง-เด่นชัย (แพร่) เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร จากนั้นแยกซ้ายเข้าการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตรสามารถเช่ารถสองแถวซึ่ง จอดอยู่บริเวณตลาดบริบูรณ์ในตัวเมือง ใช้เวลาเดินทางประ