ประกาศฟรี โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ https://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

update 16 พฤศจิกายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสงขลา   ที่เที่ยวจังหวัดสงขลา

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ตั้งอยู่ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยเก็บค่าเข้าชมในราคา ผู้ใหญ่คนละ 50 บาท นักเรียนคนละ 10 บาท นิสิตนักศึกษาคนละ 20 บาท เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่จัดแสดงข้อมูล เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวใต้และขนบธรรมเนียมในท้องถิ่นซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ ตลอดจนประวั


update 02 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 17 ไร่ ในเขตตำบลดงขี้เหล็ก นอกจากเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมตะเกียงโบราณแล้ว ยังมีของเก่าที่ใช้ในชีวิตประจำวันของคนสมัยก่อน ไม่ว่าจะเป็นธนบัตรเก่า เหรียญเก่า ลอตเตอรี่เก่า ตู้ไม้สัก โต๊ะเครื่องแป้ง ตลอดจนตู้เย็นน้ำมันก๊าด พัดลมที่ใช้น้ำมันก๊าด นาฬิกา


update 13 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดยโสธร   ที่เที่ยวจังหวัดยโสธร

สถานที่ตั้ง อยู่ ภายในวัดบ้านกู่จาน ตำบลกู่จาน อำเภอคำ เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ความสำคัญต่อ ชุมชน เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ สักการะของชาวเมืองยโสธรและจังหวัดใกล้เคียง ทุกๆ ปี ชาวตำบลกู่จานจะนำน้ำอบ น้ำหอมไป ทำพิธีสรงน้ำพระธาตุในช่วงเช้าของวัน เพ็ญ เดือน 6 ตอนบ่ายจะไปทำพิธีสรงน้ำ กู่ หลังจา


update 28 ตุลาคม 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดขอนแก่น   ที่เที่ยวจังหวัดขอนแก่น

พิพธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น พิพิภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่ถนนหลังศูนย์ราชการ โบราณวัตถุและ ศิลปะวัตถุที่จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ ส่วนใหญ่ได้มาจากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีภายในเขตศิลปากรที่ 7 อีกส่วนหนึ่งเป็นศิลปวัตถุสมัยต่าง ๆ ที่แบ่งมาจาก พ


update 17 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดพัทลุง   ที่เที่ยวจังหวัดพัทลุง

หาดไข่เต่า ชายฝั่งทะเลสาบสงขลาในท้องที่อำเภอบางแก้วแห่งนี้ ไม่ใช่หาดทรายที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวแต่เป็นที่ที่ธรรมชาติยังบริสุทธิ์ มีเพียงศาลาเล็กๆ สำหรับนั่งพักผ่อน ชมทิวทัศน์ของเกาะสี่-เกาะห้า และทะเลสาบสงขลา เขียวขจีด้วยพืชน้ำตามริมฝั่ง สายลมเย็นๆ พริ้วคลื่นเล็กๆ ยิ่งช่วยให้บรรยากาศการพักผ่อนเต็


update 07 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดระยอง   ที่เที่ยวจังหวัดระยอง

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา อยู่ในเขตท้องที่ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลง ตรงกิโลเมตรที่ 274 บริเวณสี่แยกเขาดิน แยกซ้ายเข้าไป 17 กิโลเมตรอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาประกอบด้วยป่าไม้ทั่วไป มีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ทั้งไม้ยืนต้นและไม้ประดับจำพวกว่านต่าง ๆ ขึ้นอยู่ทั่วไป มีน้ำตกที่สวยงามชื่อว่า"น้ำตกเขาชะเมา" มีลัก


update 30 ตุลาคม 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช   ที่เที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

กิโลเมตรที่ 23–24 พระตำหนักนี้ตั้งอยู่ในบริเวณสวนผลไม้เก่าแก่ของตระกูลทองสมัครซึ่งเป็นผู้สร้างเรือนรับรองถวายในนามของชาวเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวที่เสด็จมาทรงงานที่เมืองนครศรีธรรมราช บริเวณโดยรอบแวดล้อมร่มรื


update 13 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดเพชรบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

ถ้ำเขาย้อย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาย้อยหลังสถานีรถไฟ เขาย้อยเป็นภูเขาโดดเด่น ริมทางหลวงหมายเลข 4 อยู่ก่อนถึงตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ 22 กม. ในถ้ำนี้มี พระพุทธรูปใหญ่น้อยหลายปางประดิษฐานอยู่ คล้ายกับถ้ำเขาหลวง หรือถ้ำเขาบันไดอิฐ ตามประวัติเล่าว่าพระพุทธรูปเหล่านี้มีมานานแล้วและต่อมา พระครูอ่อนวัดท้


update 16 พฤศจิกายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสงขลา   ที่เที่ยวจังหวัดสงขลา

วัดถ้ำตลอด ตั้งอยู่ที่บ้านถ้ำตลอด หมู่ที่ 6 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ห่างจากที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อยประมาณ 25 กม. ตามถนนสาย รพช. (ต.สะบ้าย้อย-เขาแดง) บริเวณวัดมีถ้ำสวยงามมาก เรียกว่า "ถ้ำตลอด" เป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่ผ่านทะลุออกไปอีกฟากหนึ่งของภูเขา บริเวณถ้ำมี 3 คูหา มีพระพุทธรูป


update 19 มิถุนายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดกระบี่   ที่เที่ยวจังหวัดกระบี่

เกาะห้า หมู่เกาะขนาดเล็ก 5 เกาะ อยู่ห่างจากเกาะลันตาไปทางทิศตะวันตก ระดับความลึก มีหลายระดับ จุดที่ลึกที่สุด มีระดับความลึกมากกว่า 50 เมตร กระแสน้ำในบริเวณนี้ค่อนข้างนิ่ง และ ใสมาก ระดับการมองเห็น วิสัยทัศน์ใต้น้ำ 25 เมตร หรือมากกว่า จุดเด่นของการดำน้ำ บริเวณหมู่เกาะห้า นั่นก็คือ คูหาถ้ำใต้น้ำ ที่