ประกาศฟรี โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ https://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

update 13 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดเพชรบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

วัดกำแพงแลง หรือ วัดเทพปราสาทศิลาแลง ตั้งอยู่ในเขตตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อยู่ห่างแม่น้ำเพชรบุรีมาทางตะวันออกประมาณ 1 กิโลเมตร ชื่อดั้งเดิมไม่มีผู้ใดทราบแน่ชัด สำหรับชื่อที่เรียกกันว่า “กำแพงแลง” นั้นคงเป็นชื่อที่ผู้คนในสมัยหลังเรียกกันตามลักษณะที่พบเห็น เนื่องจากภายในวัดมีปราสาทเขมรก่


update 02 พฤศจิกายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดลำพูน   ที่เที่ยวจังหวัดลำพูน

วัดจามเทวี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดกู่กุด ตั้งอยู่ริมถนนจามเทวี ตำบลในเมือง สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 1298 เป็นฝีมือช่างละโว้ ลักษณะพระเจดีย์เป็นสี่เหลี่ยมแบบพุทธคยาในประเทศอินเดีย แต่ละด้านมีพระพุทธรูปยืนปางประทานพรอยู่เป็นชั้นๆ ภายในเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย ตา


update 30 ตุลาคม 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช   ที่เที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

กิโลเมตรที่ 23–24 พระตำหนักนี้ตั้งอยู่ในบริเวณสวนผลไม้เก่าแก่ของตระกูลทองสมัครซึ่งเป็นผู้สร้างเรือนรับรองถวายในนามของชาวเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวที่เสด็จมาทรงงานที่เมืองนครศรีธรรมราช บริเวณโดยรอบแวดล้อมร่มรื


update 13 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดเพชรบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์การค้า The Venezia หัวหิน ได้แรงบันดาลใจมาจาก มนต์เสน่ห์ของเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี หรือเมืองแห่งสายน้ำเวนิสอันเลื่องชื่อ เมืองเวนิสได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ใช้การคมนาคมทางน้ำที่มีการใช้คลองเพื่อสัญจรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง นอกจากนี้แล้วยังมีอาคาร ร้านค้าและบ้านเมืองที่มีปฏิมากรรมที่สวยงามตั้งอยู่


update 01 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์   ที่เที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

พระเจ้าใหญ่วัดหงส์เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 1.6 เมตร สูง 2 เมตร สร้างด้วยศิลาแลง มีลักษณะของศิลปะพื้นเมืองปรากฎอยู่มาก ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดหงส์ หรือวัดศรีษะแรด ในอำเภอพุทไธสง ทุกปีในวันขึ้น 14 ค่ำ หรือวันแรม 1 ค่ำเดือน 3 จะจัดงานเฉลิมฉลองทุกปี มีชาวอำเภอพุทไธสง และจังหวัดต่างๆ


update 20 มิถุนายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดขอนแก่น   ที่เที่ยวจังหวัดขอนแก่น

พระธาตุขามแก่น ตั้งอยู่ที่วัดเจติยภูมิ บ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นปูชนียสถานของจังหวัดขอนแก่น บ้านขามเคยเป็นเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นเวลาประมาณ 2000 ปี ตั้งแต่ พ.ศ 500 ต่อมาเจ้าเมืองสุวรรณภูมิ ชื่อ เพี้ยเมืองแพน (ปัจจุบันคือ จังหวัดร้อยเอ็ด) ได้มาตั้งเมืองขามแก่น


update 19 กรกฎาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดนครสวรรค์   ที่เที่ยวจังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ตั้ง บ้านดงแม่นางเมือง ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ประวัติความเป็นมา ดงแม่นางเมืองหรือธานยบุรี เป็นเมืองที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองหนึ่ง เป็นบ้านเมืองมาแต่สมัยทวารวดี จนถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๘ และอาจจะร้างไปก่อนตั้ง อาณาจักรสุโขทัยก็ได้ เพราะจากการสำรวจของกองโบราณคดี กรมศิลปา


update 12 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์   ที่เที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เป็นหอประชุมขนาดใหญ่ ใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจัดเป็นการแสดงภาพและของเก่าจากกรมศิลปาการ บางส่วนที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในยุคต่างๆ ของจังหวัดเพชรบูรณ์


update 21 พฤศจิกายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสระแก้ว   ที่เที่ยวจังหวัดสระแก้ว

อ่างเก็บน้ำพระปรง บ้านระเบาะหูกวาง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร, สระแก้ว 27160 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับการวางโครงการพัฒนาต้นน้ำปราจีนบุรี โดยมีพระราชดำริเกี่ยวกับการวางโครงการพัฒนาต้นน้ำปราจีนบุรีโดยพระราชดำริเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำพระปรง


update 19 มิถุนายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดกระบี่   ที่เที่ยวจังหวัดกระบี่

เกาะห้า หมู่เกาะขนาดเล็ก 5 เกาะ อยู่ห่างจากเกาะลันตาไปทางทิศตะวันตก ระดับความลึก มีหลายระดับ จุดที่ลึกที่สุด มีระดับความลึกมากกว่า 50 เมตร กระแสน้ำในบริเวณนี้ค่อนข้างนิ่ง และ ใสมาก ระดับการมองเห็น วิสัยทัศน์ใต้น้ำ 25 เมตร หรือมากกว่า จุดเด่นของการดำน้ำ บริเวณหมู่เกาะห้า นั่นก็คือ คูหาถ้ำใต้น้ำ ที่