ประกาศฟรี โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ https://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

update 14 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดนครราชสีมา   ที่เที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๑๖๙ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๔ จังหวัด คือ นครราชสีมา สระบุรี ปราจีนบุรี และนครนายก ความสำคัญของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีเครื่องหมายของอุทยานเป็นรูปหัวสมัน ซึ่งเป


update 20 มิถุนายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดขอนแก่น   ที่เที่ยวจังหวัดขอนแก่น

พระธาตุขามแก่น ตั้งอยู่ที่วัดเจติยภูมิ บ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นปูชนียสถานของจังหวัดขอนแก่น บ้านขามเคยเป็นเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นเวลาประมาณ 2000 ปี ตั้งแต่ พ.ศ 500 ต่อมาเจ้าเมืองสุวรรณภูมิ ชื่อ เพี้ยเมืองแพน (ปัจจุบันคือ จังหวัดร้อยเอ็ด) ได้มาตั้งเมืองขามแก่น


update 01 สิงหาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดนราธิวาส   ที่เที่ยวจังหวัดนราธิวาส

วัดชลธาราสิงเห (วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย) เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่หมู่ 3 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จาก สี่แยกตลาดอำเภอตากใบแยกซ้ายประมาณ 100 เมตร เมื่อครั้งอังกฤษได้มลายูเป็นเมืองขึ้นนั้น อังกฤษพยายามจะรวมเมืองนราธิวาสไว้ในเขตมลายูด้วย แต่ ทว่าทางไทยเราได้อ้างว่าหัวเมืองนี้เป็นของไทยมานาน โดยยกเอาวัดชลธาราส


update 29 ตุลาคม 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดตาก   ที่เที่ยวจังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช เดิมมีชื่อว่า “อุทยานแห่งชาติต้นกระบากใหญ่” มีต้นไม้ขนาดใหญ่ประมาณสิบคนโอบอยู่ต้นหนึ่ง และมีสะพานหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ บริเวณที่ทำการอุทยานฯ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,000 เมตร มีแนวเทือกเขาถนนธงชัยผ่านกลางอุทยานฯ ลักษณะเป็นสันปันน้ำซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระห


update 07 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดราชบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดราชบุรี

Tao Hong Tai : d Kunst หอศิลป์ร่วมสมัยแห่งแรกของจังหวัดราชบุรี จุดนัดพบของศิลปะร่วมสมัย แหล่งสร้างแรงบันดาลใจแก่คนรักศิลปะในจังหวัดราชบุรี ด้วยหวังว่าราชบุรีจะเป็นเมืองแห่งศิลปะ จึงกำเนิดหอศิลปแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นและสนับสนุนศิลปะร่วมสมัยของชุมชนราชบุรีให้เติบโตต่อไป ภายในของหอศิลป


update 21 สิงหาคม 2557  guide    ที่เที่ยวจังหวัดระยอง   ที่เที่ยวจังหวัดระยอง

ที่ตั้งและแผนที่ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ตู้ ปณ. 11 อ. แกลง จ. ระยอง 21110 โทรศัพท์ : 0 3802 0510 (VoIP), 0 3889 4378 โทรสาร : 0 3889 4378 อีเมล: chamao_@hotmail.com หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ : นายสัมพันธ์ ผลโพธิ์ การเดินทาง การเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ออกจากกรุงเทพฯ ผ่านเส้น


update 30 ตุลาคม 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช   ที่เที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

กิโลเมตรที่ 23–24 พระตำหนักนี้ตั้งอยู่ในบริเวณสวนผลไม้เก่าแก่ของตระกูลทองสมัครซึ่งเป็นผู้สร้างเรือนรับรองถวายในนามของชาวเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวที่เสด็จมาทรงงานที่เมืองนครศรีธรรมราช บริเวณโดยรอบแวดล้อมร่มรื


update 30 สิงหาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม   ที่เที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

ตลาดน้ำอัมพวา (ตลาดน้ำยามเย็น) ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในอดีตเมืองอัมพวาถือว่าเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม มีตลาดน้ำขนาดใหญ่และชุมชนริมน้ำที่เป็นศูนย์กลางด้านพาณิชยกรรม แต่ผลกระทบของการพัฒนาการคมนาคมทางบก ทำให้ความเป็นศูนย์กลางฯ ของอัมพวาต้องสูญเสียไ


update 16 กันยายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดพัทลุง   ที่เที่ยวจังหวัดพัทลุง

วัดวัง เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดพัทลุง เป็นวัดโบราณที่มีความสำคัญคู่กับเมืองพัทลุงมาตลอดสมัยรัตนโกสินทร์ เพราะเคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองพัทลุงมาแล้วในอดีต จนกระทั่งทางราชการได้ยกเลิกพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา และได้มีกา


update 25 ตุลาคม 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดกระบี่   ที่เที่ยวจังหวัดกระบี่

เป็นเขาหินปูนขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นทิวเขาหลายลูกสลับทับซ้อนกันอยู่ ล้อมรอบด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด ด้วยระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์ ประกอบด้วยเวิ้งถ้ำ หินงอกหินย้อย ลากูน เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนักเมื่อได้มาพบเห็น มีชะง่อนเพิงผาแปลกตาสวยงาม มีภาพเขียนสีโบราณที่เขียนอยู่บนหน้าผาสูง มีทั้งรู