ประกาศฟรี โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ https://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

update 13 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดเพชรบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์การค้า The Venezia หัวหิน ได้แรงบันดาลใจมาจาก มนต์เสน่ห์ของเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี หรือเมืองแห่งสายน้ำเวนิสอันเลื่องชื่อ เมืองเวนิสได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ใช้การคมนาคมทางน้ำที่มีการใช้คลองเพื่อสัญจรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง นอกจากนี้แล้วยังมีอาคาร ร้านค้าและบ้านเมืองที่มีปฏิมากรรมที่สวยงามตั้งอยู่


update 09 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ   ที่เที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ ตั้งอยู่ในเขตตำบลบางปูใหม่ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 33 ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ห่างจากตัวจังหวัด 8 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมสถานที่สำคัญ ๆ ในประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 800 ไร่ เริ่มก่อสร้างเมื่อปลายปี 2506 ปูชนียสถานที่สำคัญๆ เช่น เขาพระวิหาร ปราสาทหินพนมรุ้ง วัดมหาธาตุสุโขทัย พระพุท


update 16 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสระแก้ว   ที่เที่ยวจังหวัดสระแก้ว

ละลุ เป็นภาษาเขมร แปลว่าทะลุ มีลักษณะคล้ายแพะเมืองผีในจังหวัดแพร่ เกิดจากการยุบตัวหรือพังทลายของดินที่อ่อนและหนาแน่นน้อยด้วยอิทธิพลของน้ำและลมที่กัดกร่อน ส่วนดินที่มีความหนาแน่นมากและแข็งตัวจะไม่ยุบตัว ปรากฏการณ์นี้เกิดเฉพาะท้องถิ่น โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีภูมิประเทศเป็นดินปนทราย สิ่งที่น่าสนใจ ละลุบ้าน


update 13 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดเพชรบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

ถ้ำเขาย้อย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาย้อยหลังสถานีรถไฟ เขาย้อยเป็นภูเขาโดดเด่น ริมทางหลวงหมายเลข 4 อยู่ก่อนถึงตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ 22 กม. ในถ้ำนี้มี พระพุทธรูปใหญ่น้อยหลายปางประดิษฐานอยู่ คล้ายกับถ้ำเขาหลวง หรือถ้ำเขาบันไดอิฐ ตามประวัติเล่าว่าพระพุทธรูปเหล่านี้มีมานานแล้วและต่อมา พระครูอ่อนวัดท้


update 12 กันยายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดพังงา   ที่เที่ยวจังหวัดพังงา

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ตั้งอยู่ที่ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (ที่ทำการอุทยาน ตั้งอยู่ที่ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง) ครอบคลุมพื้นที่ 80,000 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อ 1 กันยายน พ.ศ. 2525 คำว่า สิมิลัน เป็นภาษายาวี หรือ มลายู แปลว่า เก้า หมู่เกาะสิมิลันเป็นหมู่เกาะเล็ก


update 07 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด   ที่เที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

ปรางค์กู่ หรือปราสาทหนองกู่ ตำบลมะอึอำเภอ ธวัชบุรี หรือสายร้อยเอ็ด – โพนทอง ประมาณ 8 กิโลเมตร มีทางแยกด้านขวามือ เข้าปรางค์กู่ประมาณ 1กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายอีกครั้งเข้าวัดศรีรัตนารามปรางค์กู่ตั้งอยู่ภายในวัดปรางค์กู่ เป็นกลุ่มอาคารที่มีลักษณะแบบ เดียวกันกับอาคารที่เชื่อกันว่า คือ อโรคยศาสล ตามที่ ปรากฏใ


update 16 พฤศจิกายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสงขลา   ที่เที่ยวจังหวัดสงขลา

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ตั้งอยู่ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยเก็บค่าเข้าชมในราคา ผู้ใหญ่คนละ 50 บาท นักเรียนคนละ 10 บาท นิสิตนักศึกษาคนละ 20 บาท เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่จัดแสดงข้อมูล เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวใต้และขนบธรรมเนียมในท้องถิ่นซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ ตลอดจนประวั


update 17 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

เป็นตลาดห้องแถวเก่าแก่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน อายุประมาณ 100 ปี สร้างประมาณต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันตั้งอยู่ ในเขตเทศบาลตำบล บางปลาม้า หมู่ที่ 2 ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จากเอกสารที่มีผู้เขียนเกี่ยวกับประวัติตลาดเก้าห้อง และจากคำบอกเล่าของผู้


update 06 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดยโสธร   ที่เที่ยวจังหวัดยโสธร

โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้ ตั้งอยู่ที่อำเภอไชยเจริญ ซึ่งทางการเป็นภาษาละตินว่า วัดอัครเทวามิคาแอล ตามชื่อนักบุญ เป็นภาษาอังกฤษ คือโบสถ์เซนต์ไมเคิลและเป็นภาษาฝรั่งเศสคือ โบสถ์แซงต์มิเชล โดยมีบาทหลวงเดชาแนล เป็นอธิการโบสถ์คนแรก และคนในบ้านหนองซ่งแย้ ซึ่งล้วนแต่เป็นชาวไทยอีสาน ได้เข้ารีตถิอศาสนาคริสต์นิกายโ


update 13 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดยโสธร   ที่เที่ยวจังหวัดยโสธร

พิพิธภัณฑ์หอไตรประวัติศาสตร์ วัดสระไตรนุรักษ์ ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดสระไตรนุรักษ์ หมู่ที่ 1 ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร พิพิธภัณฑ์หอไตรประวัติศาสตร์ เป็นศูนย์เก็บรวมรวมคัมภีร์ใบลานของวัดที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยตั้งวัด มีบางส่วนที่นำมาเก็บไว้ที่วัดมหาชัย พระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม ในปัจจุบันได้ส่ง