ประกาศฟรี โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ https://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

update 23 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสตูล   ที่เที่ยวจังหวัดสตูล

หลีเป๊ะเพี้ยนมาจากคำภาษามลายู “นิปิส” แปลว่า “บาง” เป็นชื่อเกาะเล็ก ๆ อยู่ห่างจากเกาะอาดังไปทางทิศใต้ราว 1 กิโลเมตร มีขนาดเล็กกว่าเกาะอาดังประมาณหนึ่งเท่า แต่เป็นเกาะที่มีความสำคัญ เนื่องจากลักษณะของเกาะเป็นที่ราบทั่วไป ส่วนที่เป็นภูเขามีเพียงเล็กน้อย เกาะนี้จึงมีผู้คนอาศัยกว


update 08 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสงขลา   ที่เที่ยวจังหวัดสงขลา

อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง ตั้งอยู่ในบริเวณเขาน้ำค้าง หมู่ 1 ต.คลองกวาง ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 4 กิโลเมตร สถานที่แห่งนี้รู้จักกันในนามหมู่บ้านปิยมิตร 5 ในอดีตเป็นหมู่บ้านคอมมิวนิสต์ หลังจาการสู้รบกับฝ่ายรัฐบาลเกือบ 40 ปี พรรคคอมมิวนิสต์ได้ประกาศยุติการสู้ เข้าร่วมเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเมื


update 22 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร   ที่เที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

ป้อมทุ่งเศรษฐี จ.กำแพงเพชร ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของเมืองนครชุม บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ใกล้ วัดซุ้มกอ เป็นป้อมปราการรูปสี่เหลี่ยม ใช้ในการป้องกันการรุกรานจากข้าศึก โดยอยู่บริเวณหัวมุมกำแพง มีช่องเข้าออกที่บริเวณกึ่งกลางกำแพงทั้งสี่ด้าน สร้างด้วยก้อนศิลาแลง แข็งแกร่งดังชื่อกำแพงเพชร กำแพงก่อเป็


update 16 กันยายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดพังงา   ที่เที่ยวจังหวัดพังงา

วัดนารายณิการาม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ประดิษฐานเทวรูปพระนารายณ์จำลอง เทวรูปพระลักษณ์จำลอง และเทวรูปพระแม่นางสีดา ศิลาจารึกอายุ 1,300 - 1,400 ปี เทวรูปพระนารายณ์ เทวรูปพระลักษณ์ องค์จริงอยู่ที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ศิลาจารึกที่ยอดเขาเลียง อยู่ในวั


update 05 กันยายน 2557  guide    ที่เที่ยวจังหวัดชลบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดชลบุรี

เขาชีจรรย์ เป็นเขาหินปูน เดิมมีการระเบิดหินนำไปใช้ในการก่อสร้าง ต่อมาสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเสียดายลักษณะภูมิทัศน์อันสง่างามของเขาลูกนี้ จึงมีพระดำริที่จะอนุรักษ์ไว้ และได้ดำเนินการสร้างพระพุทธรูปแกะสลักในลักษณะของพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรก


update 02 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสุรินทร์   ที่เที่ยวจังหวัดสุรินทร์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ จัดตั้งขึ้นตามโครงการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติประจำเมือง จัดแสดงเรื่องราวของจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 5เรื่องได้แก่ 1. ธรรมชาติวิทยา จัดแสดงเรื่องกายภาพของจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วยสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศลักษณะทางธรณีวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติ


update 29 ตุลาคม 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดตราด   ที่เที่ยวจังหวัดตราด

อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ตั้งอยู่ในจังหวัดตราด มีเนื้อที่โดยประมาณ 98 ตารางกิโลเมตร หรือ 61,259 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับ ทิศเหนือ จด คลองสะตอ และจดเขตจังหวัดจันทบุรี ทิศใต้ จด เส้นทางเปิดพรมแดนไทย-กัมพูชา และป่า สงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง ทิศตะวันออก จด ประเทศกัมพูชา , ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสมิง (


update 23 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู   ที่เที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จยกกองทัพมาที่ตำบลหนองบัวลำภู เมื่อ พ.ศ. 2117 เพื่อไปช่วยพระเจ้ากรุงหงสาวดี ที่กรุงศรีสัตตนาคนหุต (เมืองเวียงจันทน์) เนื่องจากขณะนั้นไทยเป็นเมืองขึ้นของกรุงหงสาวดี แต่สมเด็จพระนเรศวรทรงพระประชวรด้วยโรคไข้ทรพิษเสีย


update 29 ตุลาคม 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดตรัง   ที่เที่ยวจังหวัดตรัง

ตั้งอยู่บริเวณหาดราชมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตำบลไม้ฝาด พิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนใน สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จะรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 61 ตู้ เช่น ปลาการ์ตูน ปลาดาว ปลาไหลไฟฟ้า ปลาปักเป้ากล่อง ปลาสินสมุทร เป็นต้น และ บ่อแสดงกลางแจ้ง จัดแสดงทั้งสัตว


update 30 ตุลาคม 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดนครปฐม   ที่เที่ยวจังหวัดนครปฐม

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ตั้งอยู่ในสถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร ถนนพุทธมณฑลสาย 5 นครปฐม ในอาคารซึ่งเป็นโรงถ่ายภาพยนตร์จำลอง จัดแสดงประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย ขบวนการผลิตภาพยนตร์ไทย อุปกรณ์ประกอบฉาก มีการจัดแสดงหุ่นบุคคลสำคัญในวงการหนังไทย ทั้งดาราและผู้สร้างหนัง เพื่อยกย่องผู้ร่วมบุกเบิกสร้างสรรค์วงการหนังไ