ประกาศฟรี โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ https://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

update 15 กันยายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดพังงา   ที่เที่ยวจังหวัดพังงา

อยู่ในท้องที่ตำบลบางม่วง ริมถนนสายเพชรเกษมช่วงท้ายเหมือง-ตะกั่วป่า กม.ที่ 76-77 มีทาง แยกซ้ายมือเข้าไป 100 เมตร ชายหาดบางสักมีหาดทรายขาวสะอาดยาวขนานกับทิวสนร่มรื่น มีที่พัก และร้านอาหารเปิดบริการแก่นักท่องเที่ยว หาดบางสัก อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่าไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 มุ่งหน้าสู่จัง


update 11 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดเลย   ที่เที่ยวจังหวัดเลย

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (นาแห้ว) ตั้งอยู่ในเขตอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลนาแห้ว ตำบลแสงภา ตำบเหลล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย มีเนื้อที่ประมาณ 73,225 ไร่ หรือ 117.16 ตารางกิโลเมตร ด้วยสภาพขุนเขาที่สูงสลับซับซ้อนกันในพื้นที่ อำเภอนาแห้ว ประกอบกับเป็นผืนป่าที่มีความอุดมส


update 25 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดชัยนาท   ที่เที่ยวจังหวัดชัยนาท

วัดกรุณา เป็นวัดที่อยู่ใกล้เขื่อนเจ้าพระยา ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวชัยนาทเคารพนับถือมากคือ พระพุทธมหาศิลา หรือหลวงพ่อหินใหญ่ เป็นพระพุทธรูปศิลาทรายขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดชัยนาท วิหารหลวงพ่อหิน เป็นวัดที่สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2400 บริเวณคุ้งบางกระเบียน ต่อมาปี พ.ศ. 2496 ทางกรมชลประทานได้สร้


update 16 พฤศจิกายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสงขลา   ที่เที่ยวจังหวัดสงขลา

วัดพะโคะ หรือ วัดราชประดิษฐาน ตั้งอยู่บนเขาพะโคะ หรือเขาพัทธสิงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นวัดที่มีความสำคัญมาทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีศาสนา เป็นที่ประดิษฐานพระเมาลักเจดีย์ ซึ่งเป็นศิลปะสถาปัตยกรรมทางใต้ สมัยกรุงศรีอยุธยา แบบอย่างศิลปะลังกา และเกี่ยวข้องกับตำนานหลวงพ่อทวดเหย


update 08 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสงขลา   ที่เที่ยวจังหวัดสงขลา

วัดถ้ำเขารูปช้าง ตั้งอยู่ตำบลปาดังเบซาร์ ห่างจากตลาดปาดังเบซาร์ประมาณ 13 กิโลเมตร เป็นวัดที่ใช้ถ้ำเป็นศาสนสถาน ภายในถ้ำแบ่งออกเป็นห้องๆ หลายห้อง มีหินงอกหินย้อยอันวิจิตรงดงาม รอบๆ บริเวณวัดมีบรรยากาศสงบร่มรื่น


update 09 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ   ที่เที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

กฏสำคัญของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย คือ “ห้ามตัดต้นไม้ทุกต้น” เพื่อคงความสมบูรณ์ ของสภาพแวดล้อมดั้งเดิมให้มากที่สุด ทางพิพิธภัณฑ์ฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักท่องเที่ยวที่ ได้เข้ามเยี่ยมชมจะได้รับประสบการณ์ที่ เยี่ยมยอดจากพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย .. พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ ของธรรมชาต


update 02 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดบึงกาฬ ที่เที่ยวจังหวัดบึงกาฬ

เป็นหาดทรายขาวริมฝั่งแม่น้ำโขงที่สวยงามระยะทางยาวประมาณ 2 กม. เมื่อยามเช้าและเย็นอากาศดีลมพัดเย็นสบาย และความสวยงามเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า


update 16 พฤศจิกายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสงขลา   ที่เที่ยวจังหวัดสงขลา

สวนประวัติศาสตร์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลา และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาธรรมชาติทางชีวภาพป่าชายเลน ที่อุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของทะเลสาบสงขลา สำหรับสวนประวัติศาสตร์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์แห่งนี้ เป็นสวนสาธารณะที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงช


update 02 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสุรินทร์   ที่เที่ยวจังหวัดสุรินทร์

วนอุทยานป่าสนหนองคู อยู่ในท้องที่ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสนหนองคู มีเนื้อที่ประมาณ 6,250 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2524 ลักษณะภูมิประเทศ ป่าสนหนองคูเป็นป่าบนพื้นที่ราบลุ่มในฤดูฝน มีน้ำขังอยู่เป็นบางแห่ง สภาพโดยรอบเป็นทุ่งนา มีร่อง


update 08 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสงขลา   ที่เที่ยวจังหวัดสงขลา

อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง ตั้งอยู่ในบริเวณเขาน้ำค้าง หมู่ 1 ต.คลองกวาง ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 4 กิโลเมตร สถานที่แห่งนี้รู้จักกันในนามหมู่บ้านปิยมิตร 5 ในอดีตเป็นหมู่บ้านคอมมิวนิสต์ หลังจาการสู้รบกับฝ่ายรัฐบาลเกือบ 40 ปี พรรคคอมมิวนิสต์ได้ประกาศยุติการสู้ เข้าร่วมเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเมื