ประกาศฟรี โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ https://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

update 29 มกราคม 2557  guide    ที่เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่   ที่เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

เป็นเมืองโบราณ ที่พญามังราย (พ่อขุนเม็งราย) ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1829 โดยโปรดให้ขุดคูเวียงทั้ง 4 ด้าน ไขน้ำแม่ปิงให้ขังไว้ ในคูเมืองโบราณสถานที่ปรากฏอยู่ในเวียงกุมกามและใกล้เคียง เป็นเวียง (เมือง) ทดลองที่สร้างขึ้น ก่อนที่จะมาเป็นเมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเช


update 02 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสุรินทร์   ที่เที่ยวจังหวัดสุรินทร์

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ มีลักษณะป็นที่ราบและเทือกเขาสูงชัน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลระหว่าง 200-476 เมตรจึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สามารถส่งน้ำไปช่วยเหลือและพัฒนาพื้นที่ราบชายแดนในโครงการต่างๆ มีลำห้วยที่สำคัญหลายสายคือ ห้วยสิงห์ ห้วยประเดก ห้วยขนาดมอญ ห้วยจรัส ห้วยหมอนแบก ห้วยสำราญ ห้วย


update 13 กรกฎาคม 2557  guide    ที่เที่ยวจังหวัดกระบี่   ที่เที่ยวจังหวัดกระบี่

โปรแกรมพิเศษสำหรับท่าน ๆ ที่ชื่นชอบทะเลกระบี่เป็นชีวิตจิตใจ แต่มีเวลาเที่ยวไม่มากนัก ทางเรา “กระบี่โบ๊ทแมน”จัดทริปเที่ยวพิเศษขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของหลาย ๆ คนที่อยากเที่ยวชมความงามของทะเลกระบี่ให้ทั่วถึงอย่างจุใจ โดยทางเรา “กระบี่โบ๊ทแมน” ใช้เวลานำท่านเที่ยวอย่างทั่วถึงเพียงในวันเดียว มาร่วมเ


update 19 สิงหาคม 2557  guide    ที่เที่ยวจังหวัดชลบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดชลบุรี

Art in Paradise พิพิธภัณฑ์ศิลปะเก๋ ๆ ที่รวบรวมเอาภาพวาด 3 มิติ เอาไว้มากกว่า 140 ภาพ บนพื้นที่ประมาณ 5,800 ตารางเมตร โดยมีศิลปินชาวเกาหลีใต้ ชิน แจ ยอล (Shin Jae Yeoul) เป็นผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ ด้วยการเนรมิตพัทยาพัลลาเดียมเก่าให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะสุดอลังการ ชนิดที่ว่าคนรักการถ่ายภาพมาเห็นเป็นต


update 12 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ที่เที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกาะสมุยในอดีตคนไทยรู้จักเกาะสมุยว่ามีมะพร้าวพันธุ์ดีมากที่สุดปัจจุบันนักท่องเที่ยวทั่วโลกเรียกขานเกาะสมุยว่า สวรรค์กลางอ่าวไทยเกาะสมุยมีหาดทรายขาวสวยขนานไปกับทะเลและทิวมะพร้าวริมชายหาดเกือบรอบเกาะ เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวที่สร้างความหลงไหลให้กับผู้มาเยือน โรงแรมสมุยกลายเป็นหนึ่งในที่พักอันดับต้นๆที่มีการ


update 11 กันยายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ที่เที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร เป็นวัดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่นอกเกาะเมืองตั้งอยู่ตรงข้ามกับเจดีย์พระศรีสุริโยทัย เดิมเรียกชื่อ "วัดกษัตรา" หรือ "วัดกษัตราราม" เป็นวัดเก่าแก่โบราณสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เป็นวัดที่เลื่องลือในด้านความงามของทิวทัศน์โดยรอบ เมื่อมองจากริมน้ำยามคำ


update 11 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดเลย   ที่เที่ยวจังหวัดเลย

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (นาแห้ว) ตั้งอยู่ในเขตอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลนาแห้ว ตำบลแสงภา ตำบเหลล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย มีเนื้อที่ประมาณ 73,225 ไร่ หรือ 117.16 ตารางกิโลเมตร ด้วยสภาพขุนเขาที่สูงสลับซับซ้อนกันในพื้นที่ อำเภอนาแห้ว ประกอบกับเป็นผืนป่าที่มีความอุดมส


update 07 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดลำปาง   ที่เที่ยวจังหวัดลำปาง

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งลานนา วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม สร้างโดยพระมหาอุ่น สุมงฺคโล เมื่อปี พ.ศ. 2505 เป็นอาคาร 2 ชั้น กว้าง 8 เมตรเศษ ยาว 28 เมตรเศษ เป็นสถานที่รวบรวมศิลปะวัตถุ โบราณวัตถุศิลปะลานนา ซึ่งวัดต่างๆ ในจังหวัดลำปางตลอดถึงสาธุชนทั่วไปได้มอบโบราณวัตถุต่างๆ ให้เป็นสมบัติของพิพิธภัณฑ์ลานนา เพื่อ


update 28 กันยายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดมหาสารคาม   ที่เที่ยวจังหวัดมหาสารคาม

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน ตั้งอยู่ในท้องที่ ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างเส้นละติจูดที่ 103 องศา 01 ลิปดา 30 ฟิลิปดา เส้นลองติจูดที่ 15 องศา 45 ลิปดา 57 ฟิลิปดา ระวางที่ 5640 IV พิกัด 48 QUC 891442 พิกัด 889445 อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาเชือกประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหม


update 02 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ที่เที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ขนิดราชวรวิหาร วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อยู่ตำบลเวียง ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ประมาณ ๕๔ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๔๑ และแยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๑ เลี้ยวซ้ายบริเวณกิโลเมตรที่ ๑๓๗ องค์พระเจดีย์เป็นโบราณสถาน ที่สร้างขึ้นตามแบบลัทธิมหายาน ต