ประกาศฟรี โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ https://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

update 01 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดน่าน   ที่เที่ยวจังหวัดน่าน

อุทยานแห่งชาติศรีน่านมีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่อำเภอนาหมื่น อำเภอนาน้อย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ครอบคลุมพื้นที่ตามแนวสองฟากฝั่งลำน้ำน่าน จนไปสิ้นสุดที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ สภาพป่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เทือกเขาสูงสลับซับซ้อน วางตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ เป็นป่าต้นน้ำลำธาร ที่สำคัญของแม่น้ำน่าน ซึ่ง


update 07 กรกฎาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดตราด   ที่เที่ยวจังหวัดตราด

หาดคลองพร้าว-แหลมไชยเชษฐ์ เป็นหาดทรายที่มีความยาวมาก ติดต่อกับหาดไก่แบ้ หาดทรายบริเวณนี้มีความลาดมาก สามารถเล่นน้ำได้ มีบังกาโลให้เช่าพักหลายแห่ง ห้องพักที่มีมาตรฐาน และมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม ตอนเหนือสุดของอ่าวคลองพร้าว ติดต่อกับอ่าวไชยเชษฐ์ และแหลมไชยเชษฐ์ ซึ่งมีแหลมหิน มีทัศนียภาพสวยงาม แต่ไม่ส


update 17 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ที่เที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ศูนย์ศึกษาแห่งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างนักวิชาการไทยและญี่ปุ่นในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา (Ayutthaya Historical study Centre) ขึ้นในปี พ.ศ. 2529 โดยมองว่าอยุธยานอกจากจะเป็นอดีตเมืองหลวงของสยามที่มีอายุยืนยาวถึง 417 ปี และได้วางรากฐานทางวัฒนธรรม


update 15 กันยายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดพังงา   ที่เที่ยวจังหวัดพังงา

เดิมอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง มีชื่อเสียงมาจากน้ำตกลำปี ต่อมา 6 มิถุนายน 2523 กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติได้ เสนอร่างกฎกระทรวงให้ป่าเขาลำปี จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ต่อมา 11 สิงหาคม 2523 ดร.เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้น ได้มีบันทึกถึงกรมป่าไม้ ให้เร่งจ


update 17 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์   ที่เที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร หรือ ท้าวโสมพะมิตร ตั้งอยู่หน้าที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอนุสาวรีย์ที่หล่อด้วยสัมฤทธิ์ มีขนาดกับเท่าตัวจริงยืนบนแท่น มือขวาถือกาน้ำ มือซ้ายถือดาบอาญาสิทธิ์ ชาวกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่า ได้สละทรัพย์สินก่อสร้างอนุสาวรีย์ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณต่อผู้ให้กำเ


update 11 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดเลย   ที่เที่ยวจังหวัดเลย

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารปูนสามชั้นโดยชั้นแรกเป็นส่วนของสำนักงานส่วนชั้นสองและสามเป็นส่วนของการจัดแสดงโดยมีบันได ขึ้นทางด้านหน้าไปยังชั้นสอง การจัดแสดงภายใน : การจัดแสดงนิทรรศการภายในศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย ประกอบด้วย 1.


update 02 พฤศจิกายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดลพบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดลพบุรี

วัดไลย์ เป็นวัดตั้งอยู่ริมน้ำบางขาม ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เป็นวัดเก่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น รัชกาลสมเด็จพระเจ้าบรมโกศทรงปฏิสังขรณ์ มีพระวิหาร ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนต้น คือ มีลักษณะเจาะช่องผนังแทนหน้าต่าง ๆ ภายในมีพระประธานขนาดใหญ่ปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง มีซุ้มเรือ


update 16 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่   ที่เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นสวนสัตว์ในความดูแลขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นดอยสุเทพ บนถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 8.00 น. - 17.00 น. มีสัตว์อยู่ในสวนสัตว์จำนวนมาก เช่น เม่น นกยูง เสือโคร่ง เสือขาว กวาง แรด ฮิปโปเตมัส ช้าง หมี


update 17 กันยายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดพิจิตร   ที่เที่ยวจังหวัดพิจิตร

หมืองแร่ทองคำเขาพนมพา บ้านเขาพนมพา หมู่ 7 ตำบลหนองพระ เป็นเนินเขาขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นเขาลูกโดดครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ เป็นเหมืองทองคำเปิดแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปซื้อดินที่ถลุงจากเขาพนมพา นำไปร่อนยังสถานที่ที่ทางองค์การบริหารจังหวัดพิจิตรจัดให้ สำหรับนักท่องเที่ยวส


update 28 กันยายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดมุกดาหาร   ที่เที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร อยู่ถนนชยางกูร สาย มุกดาหาร อำเภอนิคมคำสร้อย ห่างจากจังหวัดมุกดาหาร 23 กิโลเมตร ก่อนถึงอำเภอนิคมคำสร้อย เลี้ยวซ้าย เข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร อยู่ที่หมู่บ่านด่านยาวเป็นอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่พอสมควร กัักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ต