ประกาศฟรี โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ https://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

update 29 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดลพบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดลพบุรี

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นวัดในตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟลพบุรี สร้างในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด เมื่อเข้าไปในบริเวณวัด จะพบศาลาเปลื้องเครื่องเป็นอันดับแรก ศาลาเปลื้องเครื่องนี้ใช้เป็นที่สำหรับพระเจ้าแผ่นดินเปลื้องเครื่องทรงก่อนที่จะเข้าพิธีทางศาสนาในพระวิหารหรื


update 16 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ   ที่เที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ

ปราสาทปรางค์กู่ ตั้งอยู่ที่บ้านกู่ อยู่ห่างจากศรีสะเกษเป็นระยะทาง ประมาณ 70 กิโลเมตร สามารถเดินทางเข้าถึงได้สองเส้นทางคือ ใช้เส้นทางศรีสะเกษ-สุรินทร์ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวง 2234 หรือใช้เส้นทางศรีสะเกษ-ขุขันธ์ แล้วแยกขวาเข้าเส้นทาง 2167 ปรางค์กู่อยู่ห่างจากตัวอำเภอ 10 กิโลเมตร ปรางค์องค์นี้สร้างด้วย


update 11 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดเลย   ที่เที่ยวจังหวัดเลย

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารปูนสามชั้นโดยชั้นแรกเป็นส่วนของสำนักงานส่วนชั้นสองและสามเป็นส่วนของการจัดแสดงโดยมีบันได ขึ้นทางด้านหน้าไปยังชั้นสอง การจัดแสดงภายใน : การจัดแสดงนิทรรศการภายในศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย ประกอบด้วย 1.


update 02 พฤศจิกายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดลพบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดลพบุรี

วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 16.30 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ถนนเพทราชา ตำบลท่าหิน ติดกับพระนารายณ์ราชนิเวศน์ทางด้านทิศใต้ จากตำนานกล่าวกันว่า เดิมชื่อ วัดขวิด และในประกาศเรื่องพระนารายณ์ราชนิเวศน์ กล่าวว่าสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ทรงโปรดพระราชทานนามให้เรียกว่า วักกระวิศร


update 02 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ที่เที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่มีลักษณะเป็นหมู่เกาะในอ่าวไทยประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ 42 เกาะ ได้แก่ เกาะพะลวย เกาะวัวตาหลับ เกาะแม่เกาะ เกาะสามเส้า เกาะหินดับ เกาะนายพุด และเกาะไผ่ลวก เป็นต้น ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมพื้นที่ 102 ตา


update 17 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์   ที่เที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร หรือ ท้าวโสมพะมิตร ตั้งอยู่หน้าที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอนุสาวรีย์ที่หล่อด้วยสัมฤทธิ์ มีขนาดกับเท่าตัวจริงยืนบนแท่น มือขวาถือกาน้ำ มือซ้ายถือดาบอาญาสิทธิ์ ชาวกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่า ได้สละทรัพย์สินก่อสร้างอนุสาวรีย์ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณต่อผู้ให้กำเ


update 11 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดแพร่   ที่เที่ยวจังหวัดแพร่

เมื่อเดินทางมาถึงบ้านประทับใจหรือที่เรียกว่าบ้านเสาร้อยต้น มีลานจอดรถที่หน้าทางเข้าก่อนที่จะเข้าชมภายในบริเวณบ้าน จะมีการเก็บค่าเข้าชม 20 บาทและได้รับพวงกุญแจ ที่ระลึกบ้านประทับใจ จังหวัดแพร่ คนละ 1 ชิ้นหน้าบ้านประทับใจมีร้านขายของที่ระลึก เป็นซุ้มเล็กๆ มีสินค้ามากมายหลายอย่างเมื่อเดินผ่านซุ้มประตูบ


update 02 พฤศจิกายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดลำพูน   ที่เที่ยวจังหวัดลำพูน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย ตั้งอยู่ถนนอินทยงยศเยื้องกับวัดพระธาตุหริภุญชัย เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2470 โดยพระยาราชนกุลวิบูลย์ภักดีสมุหเทศาภิบาล มณฑลพายัพ ต่อมา กรมศิลปากรได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่เสร็จเมื่อ พ.ศ.2517 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเมื่อพ.ศ.2522 ภา


update 15 กันยายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดพังงา   ที่เที่ยวจังหวัดพังงา

เดิมอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง มีชื่อเสียงมาจากน้ำตกลำปี ต่อมา 6 มิถุนายน 2523 กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติได้ เสนอร่างกฎกระทรวงให้ป่าเขาลำปี จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ต่อมา 11 สิงหาคม 2523 ดร.เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้น ได้มีบันทึกถึงกรมป่าไม้ ให้เร่งจ


update 28 กันยายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดมุกดาหาร   ที่เที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร อยู่ถนนชยางกูร สาย มุกดาหาร อำเภอนิคมคำสร้อย ห่างจากจังหวัดมุกดาหาร 23 กิโลเมตร ก่อนถึงอำเภอนิคมคำสร้อย เลี้ยวซ้าย เข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร อยู่ที่หมู่บ่านด่านยาวเป็นอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่พอสมควร กัักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ต