ประกาศฟรี โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ https://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

update 04 กันยายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

ตั้งอยู่ที่วัดบางแตน วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าก่อตั้งมานาน กว่า 200ปีจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ทราบว่าวัดนี้เดิมชื่อ วัดสีลาดสัดทาทำ ต่อมาเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้าเสด็จมาตรวจการคณะสงฆ์มณฑลปราจีนบุรี ได้ทรงมีรับสั่งให้ใช


update 13 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด   ที่เที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด คือ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ลำดับที่ 3 ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นับได้ว่าอยู่ใจกลางเมือง มีเนื้อที่ 123 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวาสมเด็จพระศรีนครินทาบรมราชชนนีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นา


update 20 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดระยอง   ที่เที่ยวจังหวัดระยอง

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอน ตั้งอยู่ที่วัดบ้านดอน หมู่ ๔ ตำบลเชิงเนิน เป็นที่เก็บรักษาตัวหนังใหญ่ จำนวน ๑๐๐ ตัว มีอายุมากกว่า ๒๐๐ ปี ที่นำมาจากจังหวัดพัทลุง เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๓๑ รวมถึงหนังใหญ่ชุดใหม่ที่ใช้แสดงในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวที่สนใจจะเข้าชมการแสดงหนังใหญ่ควรติดต่อก่อนล่วงหน้าประมาณ ๕ วัน นอกจ


update 10 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดแพร่   ที่เที่ยวจังหวัดแพร่

วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตั้งอยู่ถนนเจริญเมือง อำเภอเมืองแพร่ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร แต่เดิมนั้นเป็นวัดราษฎร์ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้ยกฐานะ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ประเภทวรวิหาร นั้นวัดพระบาทมิ่งเมืองมาจากสองวัดรวมกัน ได้แก่ วัดพระบาท และวัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ห่างกันเพียงมีถนน กั้นเท่านั้น วัดพระบ


update 11 กันยายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ที่เที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจดีย์พระศรีสุริโยทัยอยู่ในเกาะเมืองด้านทิศตะวันตก ติดกับสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 3 ถนนอู่ทอง พระเจดีย์แห่งนี้เป็นโบราณสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นอนุสรณ์สถานของวีรสตรีไทยพระองค์แรก สมเด็จพระสุริโยทัยซึ่งสิ้นพระชนม์ในการทำสงครามยุทธหัตถีระห


update 12 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดภูเก็ต   ที่เที่ยวจังหวัดภูเก็ต

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต (อังกฤษ: Phuket Aquarium) เป็นสถานที่จัดแสดงสัตว์น้ำ ตั้งอยู่ที่แหลมพันวา ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2521 และเปิดให้เข้าชมเมื่อปี พ.ศ. 2526 ภายในจัดแสดงปลาใต้ท้องทะเลลึก รวมไปถึงสัตว์น้ำจืด เช่น ปลาการ์ตูน ปลาขี้ตังเบ็ด ปลาฉลาม ปลาหมึก ปลาก


update 13 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด   ที่เที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

วัดบูรพาภิราม เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญเดิมชื่อ วัดหัวรอ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ มาเป็นวัดบูรพาภิราม มีพระพุทธรูปปางประทานพร ที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือ พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี หรือหลวงพ่อใหญ่ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ฐานพระพุทธรูปองค์นี้ เป็นห้องพิพิธภัณฑ์จำนวน หลายห


update 13 กรกฎาคม 2557  guide    ที่เที่ยวจังหวัดกระบี่   ที่เที่ยวจังหวัดกระบี่

รายละเอียดทัวร์เที่ยวเกาะพีพี อ่าวมาหยา 08.30 รถรับจากโรงแรมไปท่าเรือ 09.00 เดินทางออกจากอ่าวนางมุ่งหน้าสู่เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ สนุกสนานกับสีสรรปลาสวยงาม อ่าวปิเล๊ะ เยี่ยมชมความสวยงามและถ่ายรูปเปนที่ระลึก อ่าวลิง ดำน้ำดูปลา และปะการังหลากสี อ่าวมาหยา ชมทัศนียภาพความงามของอ่าวมาหยา ถ้าไวกิ้ง เป็นถ


update 14 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด   ที่เที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

ทุ่งกุลาร้องไห้ ร้อยเอ็ด เป็นทุ่งกว้างใหญ่ของภาคอีสาน มีพื้นที่กว้างประมาณ 2 ล้านไร่ มี อาณาเขตครอบคลุมถึง 5 จังหวัด คือ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดยโสธรสาเหตุที่ทุ่งกว้างแห่งนี้ได้ชื่อว่าทุ่งกุลาร้องไห้ นั้นก็ด้วยมีเรื่องเล่ากันว่า พวกกุลาซึ่งเป็นพวก


update 11 กันยายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดพะเยา   ที่เที่ยวจังหวัดพะเยา

หอวัฒนธรรมนิทัศน์ ตั้งอยู่ใกล้กับวัดศรีโคมคำ เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงโบราณวัตถุเอกสารข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพะเยา เช่น ความเป็นมา วรรณกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และวิถีความเป็นอยู่ของชาวพะเยา โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เปิดให้ชมทุกวัน เวลา 09.00- 16.00 น.