ประกาศฟรี โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ https://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

update 18 สิงหาคม 2559  guide    ที่เที่ยวจังหวัดนครนายก   ที่เที่ยวจังหวัดนครนายก

วัดพราหมณี พระอารามหลวง หรือที่รู้จักกันในชื่อ วัดหลวงพ่อปากแดง วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ สมัยรัชการที่ 5 ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวง "หลวงพ่อปากแดง" เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ สร้างด้วยโลหะ ปากท่านเป็นสีแดง เหมือนคนนำลิปสติก มาทาไว้ จึงเป็นที่มา ว่าคนที่มา จะต้องมาแก้บน หรือ ต้องถวายน้ำแดง วัดหลวง


update 26 เมษายน 2559  guide    ที่เที่ยวจังหวัดขอนแก่น   ที่เที่ยวจังหวัดขอนแก่น

อุทยานแห่งชาติน้ำพอง เป็นชื่อเรียกตามต้นกำเนิดลำน้ำพองที่ไหลมารวมกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (เดิมชื่ออ่างเก็บน้ำน้ำพอง) เป็นอุทยานแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามข้อเสนอของจังหวัดขอนแก่น แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า “น้ำพอง-ภูเม็ง” เพราะมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเทือกเขาภูเม็ง อุทยานแห่งชาติน้ำพองตั้งอยู่ทางทิศตะว


update 21 เมษายน 2559  guide    ที่เที่ยวจังหวัดลำปาง   ที่เที่ยวจังหวัดลำปาง

มิวเซียมธนบดี เป็นแหล่งการเรียนรู้ สถานที่ที่ให้เห็นกระบวนการผลิตเซรามิคทุกขั้นตอน มีมัคคุเทศน์นำชม ได้ทราบประวัติความเป็นมาชามไก่จังหวัดลำปาง นอกจากนี้มิวเซียมธนบดี เป็นแหล่งองค์ความรู้ที่สำคัญ มีเตาเผากอปีโบราณ ที่เก่าแก่ที่อยู่ระหว่างรอขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานอีกด้วย นอกจากนี้ีชามไก่จิ๋วเล็กก


update 21 กรกฎาคม 2560  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ที่เที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด บ่อน้ำผุดใส สิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติ จ.สุราษฏร์ธานี ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด บ้านน้ำราด ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้นน้ำลำธารขนาดเล็กกลางป่า บ่อน้ำผุดกลางป่า โดยธรรมชาติ น้ำสีฟ้าใสจนสามารถมองเห็นพื้นข้างล่างได้ด้วยตาเปล่า อีกทั้งยังมีปลาน้อยใหญ่อาศัยอยู่


update 17 พฤษภาคม 2557  guide    ที่เที่ยวจังหวัดภูเก็ต   ที่เที่ยวจังหวัดภูเก็ต

เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตไม่บ่อยนัก และมีเวลาเหลือตั้งครึ่งวันรอเวลาเดินทางกลับ หาจองแพ็คเกจทัวร์ภูเก็ตครึ่งวัน มีโปรแกรมทัวร์เที่ยวที่ไหนได้บ้าง? ทัวร์เที่ยวภูเก็ตมีเวลาเหลือครึ่งวัน จองแพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต ราคาถูก แพ็คเกจทัวร์เที่ยวภูเก็ตครึ่งวัน มีโปรแกรมเที่ยวทัวร์ทะเลดำน้ำดูปะการังเก


update 10 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดแพร่   ที่เที่ยวจังหวัดแพร่

น้ำตกแม่เกิ๋งหลวง และแม่เกิ๋งน้อย ตั้ง อยู่ในบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ สิ่งดึงดูดใจน้ำตกแม่เกิ๋งซึ่งเป็นที่รู้จักและสนใจของนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาเยี่ยมชมคือน้ำตกแม่เกิ๋งหลวงพื้นที่หมู่บ้านที่ตั้งอยู่รอบๆพื้นที่ป่าอันเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำตกแม่เกิ๋ง เป็นหมู่บ้านข


update 22 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดราชบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดราชบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี ตั้งอยู่ริมถนนวรเดช ตำบลหน้าเมือง ใกล้กับหอนาฬิการิมแม่น้ำแม่กลอง อาคารพิพิธภัณฑ์เคยใช้เป็นศาลากลางจังหวัดมาก่อน สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อปี พ.ศ.2465 และจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในปี พ.ศ.2526 และบูรณะเรื่อยมา จนในปีพ.ศ.2534 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมรา


update 13 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดยโสธร   ที่เที่ยวจังหวัดยโสธร

แหล่งโบราณสถานบ้านสงเปือย อยู่ห่างจากตัวเมืองยโสธร 25 กิโลเมตร ตามเส้นทางยโสธร-คำเขื่อนแก้ว-อุบลราชธานี (ทางหลวงหมายเลข 23) จะมีทางแยกขวาเข้าไปอีกราว 10 กิโลเมตร สิ่งสำคัญและปูชนียสถานที่น่าสนใจมีดังนี้ พระพุทธรูปใหญ่ เป็นพระประธานในอุโบสถวัดสงเปือย มีขนาดหน้าตักกว้าง 3 เมตร สูง 8 เมตร เป็นพระพุ


update 11 กันยายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ที่เที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตลาดเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี เริ่มจากเรือนแพค้าขายของชาวจีนที่ตั้งอยู่สองฝั่งคลอง ต่อมาได้สร้างเป็นตลาดไม้ริมน้ำ แล้วขยายขึ้นไปบนบกเรื่อยๆ จำนวนเกือบรอ้ยคูหา เป็นเรือนแถวขนาดใหญ่หันหน้าเข้าหากัน ทางเดินกว้างขวางในชุมชนมีวัด โรงเรียน ศาลเจ้า โรงสีและโรงภาพยนตร์ที่ยังคงสภาพแบบเดิม ชุมชนลาดชะโดเดิม เรียก


update 12 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดภูเก็ต   ที่เที่ยวจังหวัดภูเก็ต

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร ห่างจากอนุสาวรีย์ไปทางถนนสายป่าคลอก ประมาณ 200 เมตร ตัวอาคาร ได้รับการออกแบบให้มีรูปทรงเป็นบ้านท้องถิ่นของชาวภูเก็ต มี 2 หลัง อาคารหลังแรกจัดแสดงเรื่องก่อนประวัติศาสตร์ชายฝั่งทะเลตะวันตก สมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์เมื่อ