ประกาศฟรี โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ https://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

update 18 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดชุมพร   ที่เที่ยวจังหวัดชุมพร

หาดทรายรี อยู่ห่างจากเขต เทศบาลเมืองชุมพร ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ ตาม ทางหลวง หมายเลข 4119 และ 4098 ประมาณ 20 กิโลเมตร มี รถโดยสาร วิ่งจากตัวเมืองถึง ชายหาด เป็นหาดทราย ที่ยาวและมี ทรายสีขาวสะอาดตา มี ที่พัก และ ร้านอาหาร บริการ ริมหาด บริเวณใกล้ๆ แนว ชายหาด เป็นที่ตั้งของ อนุสรณ์สถาน ของ พลเรือเอ


update 22 กุมภาพันธ์ 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดชลบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดชลบุรี

ปราสาทสัจธรรม ณ บริเวณแหลมราชเวช ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีในเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ เป็นที่ตั้งของ สถาปัตยกรรมไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสยามประเทศสถาปัตยกรรม ไม้แห่งนี้ ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกว่า " วังโบราณ " บ้างก็เรียกตาม วัสดุของตัวอาคารที่สร้างด้วยไม้ว่า " ปราสาทไม้ "


update 11 กันยายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ที่เที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดมหาธาตุ กรุงศรีอยุธยา เป็นหนึ่งในวัดในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วัดมหาธาตุเป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังเป็นที่พำนักของ สมเด็จพระสังฆราช ฝ่ายคามวาสีอีกด้วย วัดแห่งนี้จึงได้รับการก่อสร้าง และ ดูแลตลอดเ


update 15 สิงหาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดน่าน   ที่เที่ยวจังหวัดน่าน

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน ครอบคลุมพื้นที่ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ ในท้องที่ อำเภอนาน้อย และอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าสนเขา ป่าดิบเขา และป่าดิบแล้ง นอกจากนี้ยังมีต้นนางพญาเสือโคร่งที่จะบานสะพรั่งในช่วงฤดูหนาวของทุกปี ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีความส


update 09 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสระบุรี ที่เที่ยวจังหวัดสระบุรี

ตามเส้นทางสายพัฒนานิคม-วังม่วง ซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดลพบุรี และสระบุรี เป็นแหล่งปลูกทานตะวันแหล่งใหญ่ของไทย มีการทำไร่ทานตะวันกันมากมายหลายราย มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 50 ไร่ 70 ไร่ ไปจนถึงแปลงขนาดใหญ่ มีพื้นที่เป็น 1000 ไร่ ในช่วงฤดูหนาวราวเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จะเป็นช่วงเวลาที่ดอกทานตะวัน ใน


update 02 สิงหาคม 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่   ที่เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

สวนส้มธนาธร สวนส้มขนาดใหญ่ที่เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจนเรียกได้ว่าเป็นความภูมิใจของ ชาวเมืองฝาง เมืองที่เป็นต้นกำเนิดของส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งนี้ ก็คือ“สวนส้มธนาธร”ซึ่งตอนนี้ได้มีการพัฒนาให้กลายเป็นแหล่ง ท่องเที่ยว ทั้งสวนส้มธนาธร 2 (บ้านลาน) และ สวนธนาธร 8 (สวนท่าตอน) ให้น


update 07 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดลพบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดลพบุรี

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นเขื่อนดินแกนดินเหนียว กักเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน ความยาวตัวเขื่อน 4,860 เมตร สามารถเก็บน้ำได้ 785 ล้านลูกบาศก์เมตร ณ ระดับความสูง 42 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ในอำเภอพัฒนานิคม อำเภอ ท่าหลวง อ


update 14 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่   ที่เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นแหล่งศึกษาเส้นทางธรรมชาติ การจัดเกษตรแบบยั่งยืน การเพาะเห็ด , เพาะเห็ดฟางในตะกร้า การเลี้ยงโคนม , สุกรพอเพียง , เลี้ยงกบ หนังสือผักปลอดสารพิษ และอื่น ๆ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อำเภอดอยสะเก็ด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อัน


update 19 สิงหาคม 2557  guide    ที่เที่ยวจังหวัดชลบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดชลบุรี

โรงแรมพัทยาปาร์ค มีสวนน้ำและสวนสนุกให้บริการนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางมาพักผ่อนและร่วมทำกิจกรรมกันแบบครอบครัว อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ ประเภท สวนสนุก, สวนน้ำ นอกจากนี้ยังมีบริการห้องพัก 3 แห่งด้วยกันคือ 1. PARK WING + 2. BUNGALOW & TOWNHOUSE (รวม 261 ห้อง) และ 3. TOWER WING (457 ห้อง)


update 06 กรกฎาคม 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดชลบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดชลบุรี

ตลาดน้ำ ๔ ภาค พัทยา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรมไทย แห่งใหม่กลางใจเมืองพัทยาและถือกำเนิดขึ้นด้วยเจตนารมณ์ของผู้บริหารที่จะให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ที่จำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทยที่เรียบง่าย เรียนรู้วิถีพอเพียงดั้งเดิมที่ผูกพันกับสายน้ำตั้