ประกาศฟรี โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ https://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

update 31 ตุลาคม 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดนนทบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดนนทบุรี

รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างขึ้นในนิวาสถาน (บ้าน) เดิมของพระอัยกา (ตา) พระอัยกี (ยาย) ซึ่งพระอัยกาเป็นเจ้าเมืองนนทบุรี เป็นวัดเดียวใน ประเทศไทยที่มีกำแพงล้อมรอบวัด คล้ายพระบรมมหาราชวัง และแม่น้ำเจ้า พระยาบริเวณนี้ เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการประกอบพระราชพิธีสำคัญ ภายในวัดมีพระอุโบสถที่สร้างด้วยสถาปั


update 10 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน   ที่เที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ถ้ำลอด หรือ ถ้ำน้ำลอด เรียกชื่อตามลักษณะของถ้ำ ซึ่งมีลำน้ำ "ลาง" ไหลผ่านทะลุถ้ำ ความยาวประมาณ 300 ม. ภายในถ้ำเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ สูงโดยประมาณ 50 ม. และแบ่งแยกเป็นถ้ำย่อยอีก 3 ถ้ำ มีลักษณะหินงอกและหินย้อย รูปร่างแตกต่างกันออกไป 1. ถ้ำเสาหิน เป็นถ้ำขนาดใหญ่ เรียกชื่อตามลักษณะของหินงอกและหิน


update 16 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา   ที่เที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประติมากรรมทราย เป็นงานศิลปะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และก่อสร้างขึ้นด้วยหัวใจและจิตวิญญาณของนักปั้นที่มีความเป็นเลิศด้านจินตนาการ. วันนี้นักปั้นจากนานาประเทศได้ก่อสร้างประติมากรรมทรายไว้ที่นี่เป็นจำนวนมาก จนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนยอมรับว่าเราเป็นสถานที่เดียวในประเทศไทยที่ทำได้เช่นนี้ ทรายที่นำมาใช


update 11 กรกฎาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดตาก   ที่เที่ยวจังหวัดตาก

(ถ้ำแม่อุสุ) ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 584 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 7 ชั่วโมง 23 นาที* อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 168 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 2 ชั่วโมง 37 นาที ** อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 13.1 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ


update 06 สิงหาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์   ที่เที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานมีพื้นที่ครอบคลุมโบราณสถานในเมืองเก่าศรีเทพ ศรีเทพเป็นเมืองโบราณที่อยู่ในท้องที่อำเภอศรีเทพ เดิมมีชื่อว่า "เมืองอภัยสาลี" ถูกค้นพบเมื่อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จไปตรวจราชการมณฑลเพชรบูรณ์ และได้ทรงเรียกเมือ


update 26 มิถุนายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดอุดรธานี   ที่เที่ยวจังหวัดอุดรธานี

เป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญแห่งหนึ่ง อยู่ที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ที่ทำให้รับรู้ถึงการดำรงชีวิตในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี ร่องรอยของมนุษย์ในประเทศไทยสมัยดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการแล้วในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านความรู้ความสามารถหรือภูมิปัญญา อันเป็นเครื่องมือสำหร


update 24 พฤศจิกายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

วัดเขาดีสลัก เป็นวัดที่สวยงามสงบเงียบ และรายล้อมด้วยธรรมชาติ เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าเยี่ยมชม ในความเป็นธรรมชาติ มีสิ่งก่อสร้างในความเชื่อทางศาสนา ที่มีอายุนับพันปี ที่งดงามทั้งรูปแบบ มากด้วยคุณค่ามีเรื่องราวที่น่าศึกษาค้นคว้าความเป็นมา ของประวัติศาสตร์ที่ยังคงปริศนา รอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลัก


update 02 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดพะเยา   ที่เที่ยวจังหวัดพะเยา

กว๊านพะเยา อยู่ในเขตอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นทะเลสาบน้ำจืดใหญ่เป็นอันดับ 1 ในภาคเหนือ และ อันดับ 3 ของประเทศไทย (รองจาก หนองหาน และ บึงบอระเพ็ด) [1] คำว่า "กว๊าน" ตามภาษาพื้นเมืองหมายถึง "บึง" เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ใจกลางเมืองพะเยา มีทิวเขาเป็นฉากหลัง เกิดจากน้ำที่ไหลมา


update 16 พฤศจิกายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสงขลา   ที่เที่ยวจังหวัดสงขลา

สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณ ถนนกาญจนวาณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เส้นทางหาดใหญ่-สงขลา ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ 6 กิโลเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ของชาวหาดใหญ่และบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวต่างชาติ บริเวณสวนตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับอย่างงดงาม มีศาลากลางน้ำ และสวนสัตว์ บริเ


update 19 กรกฎาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดนครสวรรค์   ที่เที่ยวจังหวัดนครสวรรค์

จันเสนเป็นเมืองโบราณสมัยทวาราวดีตอนต้นที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการขุดค้นพบเมืองโบราณจันเสน บริเวณเมืองโบราณนี้ได้มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุจำนวนมาก หลักฐานทางโบราณคดีดังกล่าวเป็นสิ่งยืนยันถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานของชุ