ตลาดน้ำโบราณ บ้านต้นตาล

ตลาดน้ำโบราณ บ้านต้นตาล

ตลาดต้าน้ำบ้านต้นตาล ถูกจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายในมีทั้งการจำหน่ายอาหาร สินค้าต่างๆ เช่น ผ้าทอไทย ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล จังหวัดสระบุรี ยังถูกยกให้เป็น ตลาดต้องชม เอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งที่นี่เป็นตลาดแรกที่ได้รับการยกระดับตลาดชุมชน ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาลทั้งที ไม่ลองไม่ได้แล้ว หรือเลือกทานอาหารทานง่าย และ อาหารทานเล่นก็มีขายเช่นกัน
ณ ตลาด วิถีไท-ยวน ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล “ของกิ๋นถูกปาก ของฝากถูกใจ๋” กันแน่นอน โดยเปิดให้เที่ยวชมทุกวันอาทิตย์เท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น.

ที่อยู่ ตลาดต้าน้ำบ้านต้นตาล ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *