กาลครั้งหนึ่ง น้ำหนาว

กาลครั้งหนึ่ง น้ำหนาว

“กาลครั้งหนึ่ง” ณ น้ำหนาว

สำหรับท่านที่รักการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ สงบ ในรูปแบบการบริการที่เป็นกันเองเสมือนครอบครัว ท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพร แต่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะทำ

ให้ท่านเบิกบานใจ ยามเช้าชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือยอกภูกระดึงพร้อมสัมผัสไอหมอก ท่ามกลางสวนดอกไม้แสนสวย พร้อมด้วยกิจกรรมแสนสนุกแบบวิถีชาวบ้านแท้ๆ เช่น นั่งรถอี

แต๊กชมชุมชนใกล้เคียง การเผาข้าวหลาม อีกทั้งท่านยังสามารถขึ้นภูกระดึงแบบไปเช้าเย็นกลับทางฝั่งน้ำหนาวได้อีกด้วย

“แวะมาสักครั้ง แล้วคุณจะหลงรักน้ำหนาว”

+++++++สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง+++++++
เส้นทางขึ้นภูกระดึงฝั่งน้ำหนาวแบบไปเช้าเย็นกลับ
ถ้ำใหญ่น้ำหนาว
เลยดั้น หินมหัสจรรย์
น้ำตกตาดหมอก
น้ำตกพรานบา
เส้นทางเดินเท้าสำรวจรอยเท้าไดเนาเสาร์
น้ำตกนาคราชตาดหมอก (น้ำตกโคกมน)
น้ำตกตาดฟ้า
น้ำตกวงพระจันทร์
น้ำตกตาดฮ้อง
นั่งรถอีแต๊กชมวิถีชาวบ้าน

+++++++การเดินทาง+++++++
จาก กทม. ใช้เส้นทางกรุงเทพ-เพชรบูรณ์ หล่มสัก เมื่อถึงสี่แยกพ่อขุนผาเมืองก่อนเข้า อ.หล่มสัก ให้เลี้ยวขวาไปเส้นทางถนนสาย 12 ไปทางจังหวัดขอนแก่น ผ่านอุทยานแห่ง

ชาติน้ำหนาวประมาณ 20 กิโลเมตร โดยผ่านด่านอุทยานจุดที่ 2 ประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายทางแยกซ้ายเข้าสู่ อ.น้ำหนาว เมื่อถึง อ.น้ำหนาวเดินทางต่อไปอีกประมาณ 20

กิโลเมตร ทางขวามือจะถึงจุดหมาย “กาลครั้งหนึ่ง”

จาก จ.ขอนแก่น ใช้เส้นทาง ขอนแก่นตรงมาทาง อ.ชุมแพ อ.คอนสาร มุ่งหน้าสู่ จ.เพชรบูรณ์ จากกอ.คอนสารขับรถมาประมาณ 30 กิโลเมตร จะถึงแยกเข้าสู่ อ.น้ำหนาว เมื่อถึง

อ.น้ำหนาวเดินทางต่อไปอีกประมาณ 20 กิโลเมตร ทางขวามือจะถึงจุดหมาย “กาลครั้งหนึ่ง”

จาก อ.หล่มสัก-หล่มเก่า เลี้ยวมาทางเส้นทางสาย 2216 วังสะพุง – น้ำหนาว ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ถึงจุดหมายทางซ้ายมือ “กาลครั้งหนึ่ง”

[mappress mapid=”385″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *