ที่เที่ยวในกรุงเทพ97,ที่เที่ยวต่างจังหวัด97,ที่เที่ยวกลางคืน97,เที่ยวแถวกรุงเทพ97,ที่เที่ยวแนะนำ
แนะนำทีพัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ http://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

update 02 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดพะเยา   ที่เที่ยวจังหวัดพะเยา

กว๊านพะเยา อยู่ในเขตอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นทะเลสาบน้ำจืดใหญ่เป็นอันดับ 1 ในภาคเหนือ และ อันดับ 3 ของประเทศไทย (รองจาก หนองหาน และ บึงบอระเพ็ด) [1] คำว่า "กว๊าน" ตามภาษาพื้นเมืองหมายถึง "บึง" เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ใจกลางเมืองพะเยา มีทิวเขาเป็นฉากหลัง เกิดจากน้ำที่ไหลมา


update 14 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่   ที่เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ทิวทัศน์ที่สวยงามของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เป็นสถานที่พักผ่อน มีแพพักลอยน้ำให้บริการ เป็นแหล่งดูนก แหล่งชมปลาที่มีปลาหลายชนิด ทั้งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและที่เพาะเลี้ยงในอ่างเก็บน้ำ มีพันธุ์ปลาหลากหลาย เช่น ปลาบึก ปลากด ปลาสวาย มีศาลาเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารปลาได้อย่างใกล้ชิด เขื่อนแม่งัดสมบู


update 30 ตุลาคม 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดนครปฐม   ที่เที่ยวจังหวัดนครปฐม

ตลาดน้ำวัดลำพญา ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดลำพญา ริมแม่น้ำนครชัยศรี(ท่าจีน) ลำพระยา เดิมเป็นชื่อของหมู่บ้าน ในสมัยที่ยังเป็นอำเภอบางปลา มณฑลนครชัยศรี มีประวัติเล่าว่าในสมัยรัชกาลที่ 5 พระยากรมท่าขุดคลองบริเวณท้ายตลาดในปัจจุบันเพื่อการจับจองที่นา ชุมชนชาวบ้านสองกลุ่ม คือ ชาวมอญอพยพมาจากสามโคกในปลายสมัยรัชก


update 31 ตุลาคม 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดนครสวรรค์   ที่เที่ยวจังหวัดนครสวรรค์

บึงบอระเพ็ด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และเป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเนื้อที่ 132,737 ไร่ อยู่ในท้องที่สามอำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอท่าตะโก และอำเภอชุมแสง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ กลางบึงมีตำหนักแ


update 24 พฤศจิกายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

วัดเขาดีสลัก เป็นวัดที่สวยงามสงบเงียบ และรายล้อมด้วยธรรมชาติ เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าเยี่ยมชม ในความเป็นธรรมชาติ มีสิ่งก่อสร้างในความเชื่อทางศาสนา ที่มีอายุนับพันปี ที่งดงามทั้งรูปแบบ มากด้วยคุณค่ามีเรื่องราวที่น่าศึกษาค้นคว้าความเป็นมา ของประวัติศาสตร์ที่ยังคงปริศนา รอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลัก


update 28 ตุลาคม 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดขอนแก่น   ที่เที่ยวจังหวัดขอนแก่น

อยู่ที่บ้านดงลาน อำเภอชุมแพ เป็นภูเขาหินปูนตั้งตระหง่าน อยู่ริมทาง มีรูปร่างคล้ายนกเค้าที่กางปีกออกทั้งสองข้าง เป็นภูเขาสูงตั้งตระหง่านอยู่ริมลำน้ำพอง ในเขตท้องที่อำเภอชุมแพ หันหน้าชนกับภูกระดึง จังหวัดเลย ผานกเค้าอยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น 125 กิโลเมตร ตามทางหลวงสายขอนแก่น-วังสะพุง (หมายเลข 2 และ 2


update 17 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร   ที่เที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอแม่วงก์ และกิ่งอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร ตามเทือกเขาสูงชันก่อกำเนิดเป็นน้ำตกที่สวยงาม 4-5 แห่ง ทั้งเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำแม่วงก์ที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ยัง


update 08 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ   ที่เที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ

น้ำตกนาตราว เป็นน้ำตกที่เพิ่งค้นพบ มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมาก น้ำตกสวยงาม บรรยากาศน่าท่องเที่ยว ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ


update 14 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่   ที่เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

"ผาช่อ" คืออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่มีชื่อเสียงของอุทยานแห่งชาติแม่วาง อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยหน้าผาแห่งนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติอันแสนน่าทึ่ง ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็นได้เป็นอย่างมาก โดยหน้าผาเกิดจากตะกอนแม่น้


update 16 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์   ที่เที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์

วัดพระแท่นศิลาอาสน์ เดิมชื่อ วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ที่บนเนินเขาเต่า บ้านพระแท่น ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ติดกับวัดพระยืนพุทธบาทยุคล ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก บนเนินเขาลูกเดียวกันแต่คนละยอด วัดพระแท่นศิลาอาสน์เป็นวัดโบราณ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ใดสร้าง และสร้างแต่เมื่อใด ในศิลาจาร