แนะนำทีพัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ http://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

update 24 มิถุนายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดชัยนาท   ที่เที่ยวจังหวัดชัยนาท

เขื่อนเจ้าพระยา เป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่บริเวณคุ้งบางกระเบียน หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวันที่ 7 กุมภา


update 21 พฤศจิกายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี   ที่เที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ที่ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีไปตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3032 (สายสิงห์บุรี - สุพรรณบุรี) ระยะทางประมาณ 4 กม. สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐา


update 29 ตุลาคม 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดตราด   ที่เที่ยวจังหวัดตราด

ตั้งอยู่บ้านหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก เป็นหมู่บ้านสุดชายแดนติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา อยู่ปลาย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 เมื่อสงครามสู้รบในกัมพูชาสิ้นสุดลงราวปี พ.ศ. 2529 ตลาดแห่งนี้นับเป็นแหล่งรับซื้อพืชพันธุ์ ธัญญาหารของชาวกัมพูชาเพื่อไปขายต่อที่เกาะกง ตลาดที่บ้านหาดเล็กจะมีเฉพาะในช่วงเช้า เวลาประมาณ 07


update 13 กรกฎาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดนครปฐม   ที่เที่ยวจังหวัดนครปฐม

องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นปูชนียสถานอันสำคัญของประเทศไทย อยู่ภายในวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นพระเจดีย์ใหญ่ รูประฆังคว่ำ ปากผายมหึมา โครงสร้างเป็นไม้ซุง รัดด้วยโซ่เส้นมหึมาก่ออิฐ


update 27 ตุลาคม 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร   ที่เที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ.2534 ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย ศรีสัชนาลัย เนื่องจากหลักฐานที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึงความงดงามอลังการของศิลปกรรมไทยในยุคแรกๆ ผลงานทาง ศิลปกรรมที่เป็นเลิศนี้ปรากฏอยู่เป็นจำนวนมากในอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง 3 แห่ง สมเด็จพร


update 07 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดหนองคาย   ที่เที่ยวจังหวัดหนองคาย

วัดเนินพระเนาวนาราม (วัดเนินพระเนาว์) สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดหนองคาย วัดเนินพระเนาวนาราม (วัดเนินพระเนาว์) หมู่ 4 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 พระครูภาวนาปัญญาภรณ์ (บุญส่ง โกวิโท) เป็นเจ้าอาวาสวัดเนินพระเนาวนาราม และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย วัดเนินพระเนาวนาราม ได้รับแต่งตั้งใ


update 07 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดราชบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดราชบุรี

เขาแก่นจันทร์ เดิมชื่อ เขาจันทร์แดง ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 2 กม. มีความสูงประมาณ 141 เมตร เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัด มีถนนตัดขึ้นไปถึงยอดเขา บนยอดมีวิหารประดิษฐานพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “พระสี่มุมเมือง” เป็นพระ 1 ใน 4 องค์ที่พระบาทสมเ


update 16 พฤศจิกายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสงขลา   ที่เที่ยวจังหวัดสงขลา

สวนสองทะเล ตั้งอยู่สุดปลายแหลมสนอ่อน เป็นสวนสาธารณะรูปแบบหนึ่งที่ดัดแปลงจากพื้นที่ที่เป็นป่าสนมาเป็นอุทยานที่มีความ ร่มรื่น สวยงาม เป็นจุดชมทิวทัศน์ได้ ทั้ง 2 ทะเล คือทะเลสาบและทะเลอ่าวไทย มีศูนย์กีฬาทางน้ำ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ พื้นบ้านและลานเอนกประสงค์สำหรับทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ไว้บริการประชาชน


update 12 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์   ที่เที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

สวนรุกขชาติซับชมภู ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 โดยความเห็นชอบของสภาตำบลบ้านโภชน์ร่วมกับปลัดอำเภอและป่าไม้อำเภอหนองไผ่ บนพื้นที่ของวัดซับชมพูบางส่วน ลักษณะภูมิประเทศ สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง มีน้ำตกจำนวน 3 แห่ง ที่ไหลมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ คือน้ำตกซับชมภู (หินงาม) น้ำตกซับชมภู (ไทรงาม)


update 29 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดลพบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดลพบุรี

สวนสัตว์ลพบุรี หรือ สวนสัตว์สระแก้ว ตั้งอยู่ด้านหลังของ โรงภาพยนตร์ทหารบก หรืออยู่จากอนุสาวรีย์ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ประมาณ 100 เมตร สวนสัตว์นี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2483 สมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม สัตว์ดาวเด่นขวัญใจชาวลพบุรีและชาวไทยคือลิงอุรังอุตัง ค่าเข้าชม บัตรผู้ใหญ่ 30 บาท บัตรเยาวชน 20 บาท บัต