ประกาศฟรี โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ https://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

update 07 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดราชบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดราชบุรี

ศาลเจ้าแม่เบิกไพร ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 1 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมาณในรัชสมัยกรุงธนบุรีหรือประมาณ พ.ศ. 2317 เมืองราชบุรี(เมืองคูบัว) เป็นเมืองท่า มีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศ มีพ่อค้าชาวจีนซึ่งเคารพศรัทธาต่อองค์เจ้าแม่เทียงโหวเชี้ยบ้อ (เจ้าแม่ทับทิม หรืออีกในหลายชื่อ) จากเ


update 06 กรกฎาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดตรัง   ที่เที่ยวจังหวัดตรัง

น้ำตกร้อยชั้นพันวัง น้ำตกร้อยชั้นพันวัง เป็นน้ำตกหินปูน ที่ร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ต.อ่าวตง ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม โดยมีหน่วยพิทักษ์ป่าร้อยชั้นพันวังเป็นผู้ดูแล ธารน้ำตกเป็นชั้นน้ำตกเตี้ยหลายชั้นที่ทอดตัวลดหลั่นกันมาจากเขานอจู้จี้ นอกจากการพัก


update 16 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดบึงกาฬ ที่เที่ยวจังหวัดบึงกาฬ

น้ำตกถ้ำฝุ่น จ.บึงกาฬ น้ำตกถ้ำฝุ่น อยู่ในบริเวณท้องที่บ้านภูสวาท ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบึงกาฬ ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 33 กิโลเมตร และจากจังหวัดประมาณ 169 กิโลเมตร ลักษณะโดยทั่วไปเป็นป่าโปร่งที่มีทิวทัศน์สวยงามหลายแห่งอยู่ทางตอนเหนือของภู และบริเวณใกล้เคียงมีถ้ำฝุ่นซึ่งเป็นถ้ำธรรมชาติที่ร่มเย็นอีกแห่งหนึ


update 24 มิถุนายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดจันทบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดจันทบุรี

ค่ายเนินวง เป็นโบราณสถานที่อยู่ใกล้ตัวเมืองในเขต อ.เมือง จันทบุรี เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เมืองจันทร์ และเป็นแหล่งโบราณคดี ที่มีสวนผลไม้ของชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ คือ สวนสละ ที่มีชื่อเสียงของจันทบุรี ที่เรียกกันว่า "สละเนินวง" เมื่อชมค่ายเนินวงแล้วก็ต้องมาชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิ


update 28 ตุลาคม 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา   ที่เที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

ตลาดบ้านใหม่ ตั้งอยู่ที่ถนนศุภกิจ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นตลาดเก่าอายุกว่า 100 ปี เดิมชื่อตลาดบน แต่เกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ จึงก่อสร้างตลาดใหม่ขึ้นมาแทน ชาวบ้านจึงเรียกว่า "ตลาดบ้านใหม่" บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนเก่าแก่ มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน เมื่ออดีตสถ


update 15 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดเชียงราย   ที่เที่ยวจังหวัดเชียงราย

วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๖ ถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค ๖ วัดมิ่งเมือง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ เดิมเป็นวัดไทยใหญ่ มีอายุเท่ากับเมืองเชียงราย คือประมาณ 800 ปี เนื่องด้วยในสมัยก่อนมีชุมชนไทยใหญ่อาศัยอยู่รอบ


update 29 ตุลาคม 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดตรัง   ที่เที่ยวจังหวัดตรัง

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อำเภอกันตังและอำเภอสิเกา มีอาณาเขตชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 20 กิโลเมตรอุทยานประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2525 ที่ทำการอุทยานอยู่ที่หาดฉางหลาง ตำบลไม้ฝาด แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ พื้นที่ดินสถานที่ท่องเท


update 17 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์   ที่เที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

เกาะมหาราช เป็นสวนสาธารณะที่มีพื้นที่ยื่นออกไปในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านหนองสามขา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีลักษณะเป็นสวนหย่อมล้อมรอบด้วยน้ำจากเขื่อนลำปาวเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ


update 14 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด   ที่เที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

กู่กาสิงห์ ตั้งอยู่ในวัดบูรพากู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ สามารถเดินทางได้ 2 ทาง คือ ใช้เส้นทางร้อยเอ็ด-เกษตรวิสัย ทางหลวงหมายเลข 214 ระยะทาง 47 กิโลเมตร เดินทางต่อไปตามทางหลวงสายเกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ ประมาณ 10 กิโลเมตร มีทางแยกขวากู่กาสิงห์เป็นระยะทางอีก 10 กิโลเมตร หรืออาจใช้เส้นทางสายร้อยเอ็ด-สุวรรณ


update 24 พฤศจิกายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

อุทยานแห่งชาติพุเตย อำเภอด่านช้าง ดินแดนแห่งขุนเขา ป่าหนึ่งเดียวที่สมบูรณ์ที่สุดของเมืองสุพรรณ เป็นชายป่าผืนสุดท้ายของป่าห้วยขาแข้ง เป็นสถานที่ที่เหมาะกับนักเดินทางทีหลงใหลในธรรมชาติ ความสงบเงียบ ป่าเขา น้ำตก ความงดงามงามของดวงอาทิตย์ยามเช้า ไอหมอก ความหนาวเย็น และวิถีชีวิตของชนชาวกระเหรี่ยง