ประกาศฟรี โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ https://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

update 23 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร   ที่เที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

วัดช้างรอบ จ.กำแพงเพชร หรือชื่อเดิม วัดช้างล้อม เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนเนินดินภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร สิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่ใช้ศิลาแลง มีลายละเอียดของสถาปัตยกรรมที่สวยงาม สร้างขึ้นราว พุทธศตวรรษที่ 20-21 ในยุคสุโขทัยตอนปลาย ? โบราณสถานภายในวัด ประกอบด้วย พระเจดีย์ประธาน เป็นเจ


update 07 สิงหาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดนราธิวาส   ที่เที่ยวจังหวัดนราธิวาส

น้ำตกฉัตรวาริน อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีน้ำตลอดทั้งปี สภาพแวดล้อมร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด พันธุ์ไม้เด่นของที่นี่คือ ปาล์มบังสูรย์ ซึ่งเป็นไม้หายากพบในบริเวณป่าลึกที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,800 เมตร มีถิ่นกำเนิดในประเทศมาเลเซีย ลักษณะเป็นไม


update 11 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดเลย   ที่เที่ยวจังหวัดเลย

สวนรุกขชาติภูข้าวตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 โดยใช้บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และ ป่าภูบอบิด ในท้องที่ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย พื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า เนื่องด้วยบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลำห้วยที่สำคัญของจังหวัดเลย และเพื่อปลูกรวบ


update 14 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เป็นบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,700 ไร่ อยู่ห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรีประมาณ 64 กิโลเมตร บึงฉวากมีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาทและอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนที่อยู่ในเขตอำเภอเดิมบางนางบวชมีพื้นที่ประมาณ 1,700 ไร่ บึงฉวากได้รับประกาศใ


update 16 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดเพชรบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

หาดเจ้าสำราญ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี ประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นชายหาด ที่เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ มาแต่สมัยโบราณ มีประวัติเล่ากันมาว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เคยเสด็จมาที่นี่ พร้อมด้วยสมเด็จพระเอกาทศรถ ทรงพอพระราชหฤทัย ในความงาม ของหาดนี้มาก ทรงประทับแรม อยู่หลายวัน จน ชาวบ้าน เรียกหาดนี้ว่


update 19 กรกฎาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดนนทบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดนนทบุรี

ที่อยู่ ๑๙ ม.๗ ต.เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์: ๐ ๒๕๘๔ ๕๐๘๖ ผู้รับผิดชอบ นาย พิศาล บุญผูก กิจกรรมที่ดำเนินการ ๑.เป็นศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านชาวมอญจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผามอญลายโบราณ ๒.เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรีลวดลายประณีตสวยงาม ๓.เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแล


update 15 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ   ที่เที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ

ตั้งอยู่ที่บ้านเปือยหัวดง ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ สิ่งที่น่าสนใจในวัดคือใบเสมาสมัยทวาราวดีขนาดใหญ่ สร้างจากหินทรายขาว อายุประมาณ1,000 ปี ราว พ.ศ. 1,200-1,300 ศิลปะขอมแบบไพรกเมง มีลักษณะเรียว ปลายแหลม คล้ายใบหอกป้าน ด้านล่างคอดส่วนฐานสลักลายดอกบัวบาน ใบเสมาเหนือแนวกลีบบัวสลักแนวแกนเสมาคล้ายรูปสถูปจำล


update 06 พฤษภาคม 2557  guide    ที่เที่ยวจังหวัดเชียงราย   ที่เที่ยวจังหวัดเชียงราย

วนอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงราย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว ท้องที่บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ 9 และบ้านร่มฟ้าไทย หมู่ที่ 10 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ประมาณ 2,500 ไร่ โดยกรมป่าไม้ได้มีคำสั่งจัดตั้งเป็นวนอุทยานแห่ง


update 23 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร   ที่เที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

วัดพระแก้ว ตั้งอยู่กลางเมืองกำแพงเพชร เป็นวัดที่สำคัญอยู่ติดกับบริเวณวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัย ภายในบริเวณวัดประกอบด้วยเจดีย์ประธานที่ฐานมีสิงห์ล้อม เจดีย์ทรงกลมที่ฐานมีช้างรอบ วิหาร มณฑป อุโบสถ และเจดีย์ราย ทั้งหมดล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแ


update 17 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์   ที่เที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

เกาะมหาราช เป็นสวนสาธารณะที่มีพื้นที่ยื่นออกไปในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านหนองสามขา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีลักษณะเป็นสวนหย่อมล้อมรอบด้วยน้ำจากเขื่อนลำปาวเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ