ที่เที่ยวในกรุงเทพ40,ที่เที่ยวต่างจังหวัด40,ที่เที่ยวกลางคืน40,เที่ยวแถวกรุงเทพ40,ที่เที่ยวแนะนำ
แนะนำทีพัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ http://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

update 08 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสตูล   ที่เที่ยวจังหวัดสตูล

ถ้ำลอดปูยูเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทะเลบัน ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 ตำบลปูยู อำเภอเมืองสตูล อยู่ห่างจากตัวจังหวัดราว 15 กิโลเมตร การเดินทางไปเที่ยวที่ถ้ำแห่งนี้สะดวกที่สุดคือลงเรือที่ท่าเรือตำมะลัง ซึ่งเป็นท่าเรือแห่งใหม่ของจังหวัดสตูล เรือจะแล่นสู่ปากอ่าว ลัดเลาะไปตามลำคลอง สองข้างอุดมด้


update 13 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดยโสธร   ที่เที่ยวจังหวัดยโสธร

พิพิธภัณฑ์หอไตรประวัติศาสตร์ วัดสระไตรนุรักษ์ ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดสระไตรนุรักษ์ หมู่ที่ 1 ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร พิพิธภัณฑ์หอไตรประวัติศาสตร์ เป็นศูนย์เก็บรวมรวมคัมภีร์ใบลานของวัดที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยตั้งวัด มีบางส่วนที่นำมาเก็บไว้ที่วัดมหาชัย พระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม ในปัจจุบันได้ส่ง


update 30 ตุลาคม 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดนครปฐม   ที่เที่ยวจังหวัดนครปฐม

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ตั้งอยู่ในสถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร ถนนพุทธมณฑลสาย 5 นครปฐม ในอาคารซึ่งเป็นโรงถ่ายภาพยนตร์จำลอง จัดแสดงประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย ขบวนการผลิตภาพยนตร์ไทย อุปกรณ์ประกอบฉาก มีการจัดแสดงหุ่นบุคคลสำคัญในวงการหนังไทย ทั้งดาราและผู้สร้างหนัง เพื่อยกย่องผู้ร่วมบุกเบิกสร้างสรรค์วงการหนังไ


update 28 กันยายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดมหาสารคาม   ที่เที่ยวจังหวัดมหาสารคาม

หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านหนองเขื่อนช้าง การทอผ้าพื้นเมือง ที่บ้านหนองเขื่อนช้าง ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม ระยะห่างจากตัวจังหวัดไปตามถนนสายมหาสารคาม - ขอนแก่น ประมาณ 16 กิโลเมตร ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอบ้านหนองเขื่อนช้าง ได้เริ่มทำกันมานานแล้ว ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความถนัดด้านการทอผ้ามานานแล้ว โดยก่อตั้


update 15 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู   ที่เที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู

ถ้ำเอราวัณ ตั้งอยู่ที่บ้านผาอินทร์แปลง เป็นถ้ำขนาดใหญ่มีบันไดเรียงคดโค้งไปมา จากเชิงเขาเบื้องล่างขึ้นสู่ปากถ้ำกว่า 600 ขั้น มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ อยู่บริเวณปากถ้ำ มองเห็นได้เด่นชัดจากระยะไกล ภายในถ้ำเป็นห้องโถงขนาดใหญ่จุคนได้หลายร้อยคน มีทางทะลุออกสู่หน้าผามองเห็นทัศนียภาพท้องทุ่ง ถ้ำนี้ยังเป็นสถานที


update 07 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสุโขทัย   ที่เที่ยวจังหวัดสุโขทัย

วัดทุ่งเสลี่ยม เป็นวัดที่ประดิษฐาน หลวงพ่อศิลา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหินทรายปางนาคปรกที่งดงามที่สุดองค์หนึ่ง ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งเสลี่ยม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2461 ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม


update 16 พฤศจิกายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสงขลา   ที่เที่ยวจังหวัดสงขลา

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ตั้งอยู่ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยเก็บค่าเข้าชมในราคา ผู้ใหญ่คนละ 50 บาท นักเรียนคนละ 10 บาท นิสิตนักศึกษาคนละ 20 บาท เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่จัดแสดงข้อมูล เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวใต้และขนบธรรมเนียมในท้องถิ่นซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ ตลอดจนประวั


update 09 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ   ที่เที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

กฏสำคัญของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย คือ “ห้ามตัดต้นไม้ทุกต้น” เพื่อคงความสมบูรณ์ ของสภาพแวดล้อมดั้งเดิมให้มากที่สุด ทางพิพิธภัณฑ์ฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักท่องเที่ยวที่ ได้เข้ามเยี่ยมชมจะได้รับประสบการณ์ที่ เยี่ยมยอดจากพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย .. พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ ของธรรมชาต


update 19 กรกฎาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดนครสวรรค์   ที่เที่ยวจังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ตั้ง บ้านดงแม่นางเมือง ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ประวัติความเป็นมา ดงแม่นางเมืองหรือธานยบุรี เป็นเมืองที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองหนึ่ง เป็นบ้านเมืองมาแต่สมัยทวารวดี จนถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๘ และอาจจะร้างไปก่อนตั้ง อาณาจักรสุโขทัยก็ได้ เพราะจากการสำรวจของกองโบราณคดี กรมศิลปา


update 16 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสระแก้ว   ที่เที่ยวจังหวัดสระแก้ว

ละลุ เป็นภาษาเขมร แปลว่าทะลุ มีลักษณะคล้ายแพะเมืองผีในจังหวัดแพร่ เกิดจากการยุบตัวหรือพังทลายของดินที่อ่อนและหนาแน่นน้อยด้วยอิทธิพลของน้ำและลมที่กัดกร่อน ส่วนดินที่มีความหนาแน่นมากและแข็งตัวจะไม่ยุบตัว ปรากฏการณ์นี้เกิดเฉพาะท้องถิ่น โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีภูมิประเทศเป็นดินปนทราย สิ่งที่น่าสนใจ ละลุบ้าน