ที่เที่ยวในกรุงเทพ39,ที่เที่ยวต่างจังหวัด39,ที่เที่ยวกลางคืน39,เที่ยวแถวกรุงเทพ39,ที่เที่ยวแนะนำ
ประกาศฟรี โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ http://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

update 01 สิงหาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดนราธิวาส   ที่เที่ยวจังหวัดนราธิวาส

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ ป่าพรุโต๊ะแดง หรือ ป่าพรุสิรินธร เป็นป่าพรุที่มีเนื้อที่มากที่สุดที่ยังเหลืออยู่ในประเทศไทย เนื้อที่ของป่ามีความกว้างประมาณ 8 กิโลเมตร และมีความยาวประมาณ 28 กิโลเมตร มีพื้นที่ครอบคลุมอาณาเขตของอำเ


update 01 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดยะลา   ที่เที่ยวจังหวัดยะลา

สวนขวัญเมือง (พรุบาโกย) ห่างจากศาลากลางจังหวัดยะลา ประมาณ 300 เมตร สถานที่พักผ่อนหย่อนใจกลางเมือง ที่ใหญ่ที่สุดและสมบูรณ์แบบแห่งหนึ่ง บนเนื้อที่ 207 ไร่ ทะเลสาบจำลองขนาดใหญ่ โขดหินจัดวางไว้อย่างสวยงามไม่แพ้เมืองอื่น นับเป็นศักดิ์ศรีและความภูมิใจของชาวยะลา ที่มีสวนสาธารณะกว้างใหญ่อยู่ใจกลางเมือง


update 23 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสตูล   ที่เที่ยวจังหวัดสตูล

หลีเป๊ะเพี้ยนมาจากคำภาษามลายู “นิปิส” แปลว่า “บาง” เป็นชื่อเกาะเล็ก ๆ อยู่ห่างจากเกาะอาดังไปทางทิศใต้ราว 1 กิโลเมตร มีขนาดเล็กกว่าเกาะอาดังประมาณหนึ่งเท่า แต่เป็นเกาะที่มีความสำคัญ เนื่องจากลักษณะของเกาะเป็นที่ราบทั่วไป ส่วนที่เป็นภูเขามีเพียงเล็กน้อย เกาะนี้จึงมีผู้คนอาศัยกว


update 25 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดชัยภูมิ   ที่เที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

อุทยานแห่งชาติภูแลนคา มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ ตำบลบ้านหัน ตำบลสระโพนทอง ตำบลโนนกอก ตำบลซับสีทอง ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกุดชุมแสง ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก่งค้อ ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ สภาพป่าเป็นป่าที่อุดม


update 16 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์   ที่เที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

พระตำหนักเขาค้อ เป็นจุดสูงสุดของเขาค้อ สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,050 เมตร เมื่อยืนอยู่บริเวณพระตำหนัก จะมองเห็นทัศนียภาพสวยงามมาก เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯ มาทรงทำการเปิดอนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ ได้ทรงปรารภว่า บริเวณเขาย่า มีพื้นที่สวยงาม น่าจะจัดทำโครงการ อะไรสักอย่างห


update 18 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

"อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์" สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่พระองค์ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี เมื่อพุทธศักราช 2539 ตั้งอยู่ในเขต อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี มีอาณาบริเวณกว้างขวาง เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับชาวกบินทร์บุรีและพื้นที่ใกล้เคียง อุทยานกบินทร์เฉลิมรา


update 14 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสุโขทัย   ที่เที่ยวจังหวัดสุโขทัย

พิพิธภัณฑ์สังคโลกสุโขทัยตั้งอยู่บริเวณเมืองเอกพลาซ่า ถนนบายพาส ห่างจากเมืองเก่าประมาณ 12 กิโลเมตร ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุประเภทเครื่องสังคโลกที่มีคุณค่ากว่า 2,000 ชิ้น ที่ได้รวบรวมมาจากในประเทศ และต่างประเทศ พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ 50


update 14 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดระนอง   ที่เที่ยวจังหวัดระนอง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา สถานที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ตำบลนาคา กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 85120 ภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน มีพื้นที่ราบน้อย พื้นที่โดยทั่วไปมีความลาดชันตั้งแต่ 26 o ขึ้นไป ระดับความสูงของพื้นที่จากระดับน้ำทะเล เฉลี่ยประมาณ 20 ถึง 1,395 เม


update 08 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสงขลา   ที่เที่ยวจังหวัดสงขลา

วัดถ้ำเขารูปช้าง ตั้งอยู่ตำบลปาดังเบซาร์ ห่างจากตลาดปาดังเบซาร์ประมาณ 13 กิโลเมตร เป็นวัดที่ใช้ถ้ำเป็นศาสนสถาน ภายในถ้ำแบ่งออกเป็นห้องๆ หลายห้อง มีหินงอกหินย้อยอันวิจิตรงดงาม รอบๆ บริเวณวัดมีบรรยากาศสงบร่มรื่น


update 13 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดเพชรบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

ถ้ำเขาย้อย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาย้อยหลังสถานีรถไฟ เขาย้อยเป็นภูเขาโดดเด่น ริมทางหลวงหมายเลข 4 อยู่ก่อนถึงตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ 22 กม. ในถ้ำนี้มี พระพุทธรูปใหญ่น้อยหลายปางประดิษฐานอยู่ คล้ายกับถ้ำเขาหลวง หรือถ้ำเขาบันไดอิฐ ตามประวัติเล่าว่าพระพุทธรูปเหล่านี้มีมานานแล้วและต่อมา พระครูอ่อนวัดท้