ประกาศฟรี โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ https://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

update 11 กันยายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ที่เที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตั้งอยู่ที่ถนนป่าโทน เป็นตัวอย่างของหมู่เรือนไทยภาคกลาง ในรูปแบบเรือนคหบดีไทยสมัยโบราณ เดิมเป็นจวนสมุหเทศาภิบาล มณฑลกรุงเก่า พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ทรงสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2437 ที่เกาะลอยบริเวณสะพานเกลือซึ่งอยู่ตรงข้ามกับที่ว่าการมณฑล ต่อมาในราวปีพ.ศ. 2483 ปรีดี พนมยงค์นายรัฐบุรุษอา


update 15 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ   ที่เที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ

ตั้งอยู่ที่อำเภอพนา บนทางหลวงหมายเลข 2134 ห่างจากตัวอำเภอพนาประมาณ 2 กิโลเมตร พระอุโบสถของวัดมีรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบล้านนามีพระประธานคือ “พระเหลาเทพนิมิตร” เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองประดิษฐานในพระอุโบสถ องค์พระพุทธรูปประทับขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัยลงรักปิดทองงดงาม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2263 กล่าวกันว่


update 24 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดชัยนาท   ที่เที่ยวจังหวัดชัยนาท

วัดสองพี่น้อง ตั้งอยู่เลยวัดมหาธาตุไปประมาณ 300 เมตร ตามประวัติกล่าวว่า เจ้าอ้าย เจ้ายี่ เจ้าสาม เป็นพี่น้องกัน เจ้าสามยุยงให้เจ้าอ้ายและเจ้ายี่รบกันเพื่อแย่งราชสมบัติ เจ้าอ้ายและเจ้ายี่เสียชีวิตทั้งคู่ เจ้าสามจึงได้ครองเมือง สร้างปรางค์แด่เจ้าอ้าย สร้างเจดีย์แด่เจ้ายี่ สันนิษฐานว่าสร้างก่อนกรุงศร


update 16 พฤศจิกายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสงขลา   ที่เที่ยวจังหวัดสงขลา

วัดมัชฌิมาวาส จ. สงขลา พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ วัดใหญ่และสำคัญที่สุดในจังหวัดสงขลา วัดมัชฌิมาวาส อยู่ที่ถนนไทรบุรี เป็นวัดใหญ่และสำคัญที่สุดในจังหวัดสงขลา วัดนี้เป็นวัดโบราณประมาณ 400 ปี เดิมเรียกว่าวัดยายศรีจันทร์ เพราะกล่าวกันว่ายายศรีจันทร์ คหบดีผู้มั่งคั่งในเมืองสงขลาได้อุทิศเงินสร้าง


update 13 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดยโสธร   ที่เที่ยวจังหวัดยโสธร

หมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน: จังหวัดยโสธร ห่างจากตัวเมืองยโสธร 20 กิโลเมตร ตามเส้นทางยโสธร-ป่าคิ้ว-อำนาจเจริญ (ทางหลวงหมายเลข 202) ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 18-19 แยกทางขวามือเข้าไปทางลูกรังอีก 3 กิโลเมตร หลังฤดูทำนาชาวบ้านแทบทุกครัวเรือนมีอาชีพทอผ้าและทำหมอนขิต นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมและซื้อหมอนข


update 08 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสตูล   ที่เที่ยวจังหวัดสตูล

ถ้ำภูผาเพชร ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 9 บ้านควนดินดำ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 27 กิโลเมตร ไปตามถนนที่ลาดยางตลอดสายจนถึงบริเวณถ้ำตั้งอยู่บนเทือกเขาหินปูน ในเขตของทิวเขานครศรีธรรมราช ซึ่งนิยมเรียกว่า เขาบรรทัด ปากถ้ำหันไปทางทิศตะวันออก ทางขึ้นไม่ค่อยลาดชันนัก ความสูงจาก


update 18 พฤศจิกายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสตูล   ที่เที่ยวจังหวัดสตูล

น้ำตกโตนปลิว....... น้ำตกที่ส่งสัญญาณให้ชาวบ้านทราบ article น้ำตกโตนปลิว ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน ตั้งอยู่ตรงรอยต่อระหว่างป่าสงวนแห่งชาติหัวกาหมิง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จึงอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติทะเลบัน ต้นน้ำเกิดจากภูเขาหัวกาหมิง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขานคร


update 08 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสกลนคร   ที่เที่ยวจังหวัดสกลนคร

พิพิธภัณฑ์ บริขารพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ หลังจากที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้มรณภาพ ณ วัดป่าสุทธาวาส เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๒ หรือเมื่อ ๔๕ ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าเครื่องอัฐบริขารและสิ่งของเครื่องใช้ของท่านพระอาจารย์ได้กระจายไปอยู่ในที่ต่าง ๆ เพราะบรรดาลูกศิษย์ของท่านได้นำไปเก็บรักษาบูช


update 16 ตุลาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ   ที่เที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ

ปราสาทปรางค์กู่ ตั้งอยู่ที่บ้านกู่ อยู่ห่างจากศรีสะเกษเป็นระยะทาง ประมาณ 70 กิโลเมตร สามารถเดินทางเข้าถึงได้สองเส้นทางคือ ใช้เส้นทางศรีสะเกษ-สุรินทร์ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวง 2234 หรือใช้เส้นทางศรีสะเกษ-ขุขันธ์ แล้วแยกขวาเข้าเส้นทาง 2167 ปรางค์กู่อยู่ห่างจากตัวอำเภอ 10 กิโลเมตร ปรางค์องค์นี้สร้างด้วย


update 16 พฤศจิกายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสงขลา   ที่เที่ยวจังหวัดสงขลา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา เป็นพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ที่ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 ภายในจะมีห้องบางส่วนทั้งชั้นบน และชั้นล่าง เช่น ห้องศิลปทวารวดี ห้องเครื่องถ้วย ไทย-จีน ห้องประวัติศาสตร์ศิลปะไทย ห้องศรีวิชัย หรือ ศิลปกรรมภาคใต้ ฯลฯ ในสมัยก่อนเคยเป็นคฤหาสน์ของผู้ช่วยเจ