แนะนำทีพัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ http://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

update 22 กรกฎาคม 2560  guide    ที่เที่ยวจังหวัดราชบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดราชบุรี

อุทยานหินเขางู อยู่ห่างจากตัวจังหวัดราชบุรีประมาณ 8 กิโลเมตร ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี แต่เดิมเป็นแหล่งระเบิดและย่อยหินที่สำคัญของไทยตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ เนื่องจากเป็นปูนที่มีคุณภาพดี ต่อมาทั้งภาครัฐและประชาชนได้เล็งเห็นถึงความเสื่อมโทรมของสภาพภูมิประเทศ และวิวทิวทัศน์ อีกทั


update 23 มิถุนายน 2560  guide    ที่เที่ยวจังหวัดนนทบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดนนทบุรี

วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง) ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ซอยงามวงศ์วาน 23 (วัดบัวขวัญ) ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยเป็นสำนักสงฆ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) วัดบัวขวัญ มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมั


update 03 กรกฎาคม 2560  guide    ที่เที่ยวจังหวัดชัยภูมิ   ที่เที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

เป็นจุดสูงสุดของอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม (846 เมตรจากระดับน้ำทะเล) ผานี้เกิดขึ้นจากการดันตัวของเปลือกโลกแผ่นฉานไทย (ภาคกลาง) ซุกเข้าไปใต้แผ่นอินโดไชน่า (ภาคอีสาน) ทำให้เกิดเป็นขอบยกสูงขึ้นเป็นเทือกเขา แบ่งระหว่างภาคกลาง จังหวัดลพบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ และภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์ เ


update 27 มิถุนายน 2560  guide    ที่เที่ยวจังหวัดนครสวรรค์   ที่เที่ยวจังหวัดนครสวรรค์

วัดพรหมนิมิต (วัดหลังเขา) ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยพระครูนิเทศธรรมาวุธ ซึ่งวัดแห่งนี้มีจุดเด่นของพระอุโบสถโดยมีการนำขวดสีเขียมมาก่อสร้างในส่วนของตัวพระอุโบสถและหลังคาพระอุโบสถ ใช้ขวดสีเขียวทั้งหมดจำนวน ๕๐,๐๐๐ ขวด ทั้งนี้ในการก่อสร้างพระอุโบสถ โดยการปั้นเป็นลวดลายรูปปั้นปิดทอง ในส่วนบ


update 07 มิถุนายน 2560  guide    ที่เที่ยวจังหวัดน่าน   ที่เที่ยวจังหวัดน่าน

วัดนี้สร้างขึ้นโดยพระนางปทุมมาวดีชายาของพญาภูเข็ง เจ้าผู้ครองนครน่านเมื่อราว พ.ศ.1955 ในบริเวณที่เป็นสวนตาลหลวง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัด ต่อมาพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ผู้ครองนครน่านโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.2547 ได้แก้ไขรูปทรงเป็นเจดีย์ยอดปรางค์ ดังปัจจุบัน ภายในวัดแห่งนี้เป็นที่ปร


update 23 มิถุนายน 2560  guide    ที่เที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร   ที่เที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

ช่องเย็น (กม.93) อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เป็นจุดสูงสุดของถนนคลองลาน - อุ้มผาง และเป็นจุดสุดท้ายที่ยานพาหนะเข้าถึง มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 20 องศาเซลเซียล จึงถูกขนานนามว่า “ช่องเย็น” ตามสภาพภูมิอากาศของพื้นที่แห่งนี้ เนื่องจากช่องเย็นมีสภาพอากาศที่เย็นและชื้น จึงพบพันธุ์ไม้ที่ชอบความชุ่มชื้นบริเวณ


update 14 มิถุนายน 2560  guide    ที่เที่ยวจังหวัดขอนแก่น   ที่เที่ยวจังหวัดขอนแก่น

ศุนย์ค้าส่งอู้ฟู่ขอนแก่น ริมถนนมิตรภาพตรงข้างโฮมโปรขอนแก่น ศูนย์ค้าส่ง สำหรับ ร้านค้าปลีก ที่จะซื้อสินค้านำไปขาย ไม่ว่าจะเป็นตลาดเปิดท้าย ถนนคนเดิน ตลาดนัดคลองถม หรือตลาดชุมชนต่างๆ จอดรถได้มากกว่า 1,600 คัน เข้าออกได้หลายทาง เวลา เปิด-ปิด 8:00 - 18:00 โทร โทร.043-000275 , 098 265 8888


update 03 กรกฎาคม 2560  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสุรินทร์   ที่เที่ยวจังหวัดสุรินทร์

เป็นที่รู้กันว่าเทศกาลเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาที่รวมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้ถึงสองวันด้วยกัน คือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จังหวัดสุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ ในงาน “มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง" เรียกได้ว่างานใหญ่สมคำล่ำลือกันจริงๆ กับงาน “มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง” โดยปีทุ


update 10 มิถุนายน 2560  guide    ที่เที่ยวจังหวัดพะเยา   ที่เที่ยวจังหวัดพะเยา

น้ำตกจำปาทอง อยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยหลวง มีพื้นที่ครอบคลุมถึง ๓ จังหวัดคือ เชียงราย พะเยาและลำปาง ที่ทำการอุทยานฯ อยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย ตัวน้ำตกจำปาทองอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา น้ำตกจำปาทอง เป็นน้ำตกที่พบเห็นในสภาพป่าดิบชื้นทั่วไป มีลักษณะเป็นน้ำตกสูงชัน น้ำใสสะอาดมีทั้งหมด 7 ชั้น โดยชั้นท


update 05 มิถุนายน 2560  guide    ที่เที่ยวจังหวัดลพบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดลพบุรี

ปรางค์นางผมหอม ลักษณะเป็นปรางค์องค์เดียวโดด ๆ ก่อด้วยอิฐไม่โบกปูนเช่นเดียวกับเทวสถานปรางค์แขก สันนิษฐานว่าสถานที่แห่งนี้แต่เดิมเป็นเมืองโบราณ นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 เป็นศิลปะสถาปัตยกรรมแบบบาปวน ก่อด้วยอิฐก้อนใหญ่ไม่มีปูนสอ สภาพปัจจุบันยอดหักลงมาหมดแล้วว มีประตูเข้าภายใ